Marian Franciszek Banaś

Z Historia AGH
Marian Franciszek Banaś
Marian Banas.jpg
Nazwisko Banaś
Imię / imiona Marian Franciszek
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 26 lutego 1930
Miejsce urodzenia Gdów
Data śmierci 7 stycznia 2011
Dyscyplina/specjalności geologia złóż rud, petrografia kruszców
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1969–1982)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. zw. dr inż. Marian Franciszek Banaś (1930–2011)

Dyscyplina/specjalności: geologia złóż rud, petrografia kruszców

Nota biograficzna

Urodził się 26 lutego 1930 roku w Gdowie. Zmarł 7 stycznia 2011 roku. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim.

Absolwent AGH (1954), dr nauk technicznych (1963), prof. nadzw. (1979), prof. zw. (1989).

W AGH zatrudniony od 1952 roku, początkowo jako asystent, następnie starszy asystent (1954), adiunkt (1957), docent (1969), kierownik Zakładu Złóż Rud (1969–1994) i dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych (1969–1982).

Odbył ponad 40 zagranicznych podróży geologicznych i wizyt na złożach rud metali: Europy, Azji, obu Ameryk i Afryki. Członek Polskiej Ekspedycji Geologicznej w Mongolii (1962). Konsultant naukowy prac polskich geologów w Algierii (1977-1983).

Stypendysta DAAD w Uniwersytecie w Heidelbergu w 1964 i 1966 roku, visiting professor i profesor kontraktowy w tymże uniwersytecie w 1991 roku. Odkrył i opisał nowy minerał Bohdanowiczyt AgBiSe2. Wykładowca w Górnośląskiej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

Członek wielu organizacji naukowych m.in.: Commision on Ore Mineralogy of IMA, Society for Geology Applied on Mineral Deposits, International Association on Genesis of Ore Deposits, Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", przewodniczący Rady Redakcyjnej "Prac Geologicznych", członek Rady Redakcyjnej "Annales Societatis Geologorum Poloniae" i "Mineralogii".

Autor 112 publikacji, w tym 6 książek. Promotor 9 prac doktorskich. Wypromował 94 dyplomantów, był opiekunem 4 habilitacji.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wyróżnienia regionalne: Kraków, Katowice, Wałbrzych, Legnica, wyróżnienia resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Budowniczy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, Zasłużony dla Górnictwa RP, nagroda premiera RP za działalność badawczą dla przemysłu miedziowego, honorowy stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia, liczne nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/banas-marian-002214

Źródła do biogramu

Książki

  • Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 16
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A–G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1998, s. 59, [foto]
  • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 11

Artykuły

  • Dziennik Polski 2011, nr 7 (11 I 2011), s. A11 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2011, nr 7 (11 I 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 9 [nekr.]
  • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
  • Nowi inżynierowe. Nasze Sprawy 1954, nr 6, [foto]
  • Sass- Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17

Inne