Bogusław Cyganek

Z Historia AGH
Bogusław Cyganek
Bogusław Cyganek.jpg
Nazwisko Cyganek
Imię / imiona Bogusław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 października 1968
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, elektronika, przetwarzanie obrazów, sieci neuronowe i systemy logiki rozmytej, systemy mikroprocesorowe, systemy telekomunikacyjne
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiProf. dr hab. inż. Bogusław Cyganek (1968-)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, elektronika, przetwarzanie obrazów, sieci neuronowe i systemy logiki rozmytej, systemy mikroprocesorowe, systemy telekomunikacyjne

Nota biograficzna

Urodził się 5 października 1968 roku w Krakowie.

W 1992 roku ukończył elektrotechnikę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, a w 1996 roku informatykę.

W 1993 roku rozpoczął pracę w Katedrze Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 2001 roku na podstawie pracy "Korelowanie obrazów stereoskopowych z wykorzystaniem tensorowej reprezentacji lokalnego sąsiedztwa" obronionej w Katedrze Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki uzyskał doktorat.

W 2011 roku został doktorem habilitowanym.

W 2017 roku otrzymał tytuł profesora.

Pracuje w Katedrze Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Elektroniki. Jest też kierownikiem Laboratorium Algorytmów Równoległych w Akademickim Centrum Komputerowe CYFRONET AGH.

Autor ponad 180 publikacji, w tym książek.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Odznaczenia i nagrody

wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, nagroda Wiley-IEEE Press Professional Award za książkę pt. "Introduction to Programming with C++ for Engineers", nagroda II stopnia Imienia Profesora Władysława Taklińskiego (2021)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/cyganek-boguslaw-001177

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 32, 231
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 57-58, [foto]

Inne


stan na dzień 28.01.2023