Bronisław Tomasz Buczek

Z Historia AGH
Bronisław Tomasz Buczek
Bronislaw Buczek.jpg
Nazwisko Buczek
Imię / imiona Bronisław Tomasz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 września 1948
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 31 maja 2024
Dyscyplina/specjalności inżynieria chemiczna, chemia i technologia olejów roślinnych, technologia adsorpcyjna, technologia paliw płynnych, technologia chemiczna węgla, inżynieria i ochrona środowiska
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Bronisław Tomasz Buczek (1948-2024)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria chemiczna, chemia i technologia olejów roślinnych, technologia adsorpcyjna, technologia paliw płynnych, technologia chemiczna węgla, inżynieria i ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 22 września 1948 roku w Krakowie. Zmarł 31 maja 2024 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1972 roku ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Krakowskiej.

W 1973 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Górniczej Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Badania procesu adsorpcyjno-desorpcyjnego w fluidalnej i ruchowej warstwie węgla aktywnego" przedstawionej w Politechnice Wrocławskiej uzyskał stopień doktora.

W 1989 roku na podstawie rozprawy "Zmiany własności w obrębie ziaren węgli aktywnych powstające w reakcji substancji węglowych z parą wodną, na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1999 roku otrzymał tytuł profesora.

Był kierownikiem Katedry Inżynierii i Technologii Adsorpcyjnej Wydziału Paliw i Energii.

Autor ponad 240 publikacji i 7 patentów.

Promotor 6 prac doktorskich.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw.

Kierownik i członek zespołów projektów badawczych.

Był również kierownikiem Katedra Chemii Ogólnej Wydziału Towaroznawstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz kierownikiem Katedra Chemii Ogólnej i Kinetyki Procesów Wydziału Towaroznawstwa Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Jako profesor wizytujący pracował w Anglii, Austrii i Szwecji.

Członek International Adsorption Society USA, American Institute of Chemical engineers USA, Głównej Komisji ds Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa, Sekcji Chemii Węgla Komitetu Chemii PAN, Sekcji Chemii Fizycznej Zjawisk Powierzchniowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Rady Naukowej Zakładu Karbochemii PAN.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, zespołowa Nagroda III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zespołowa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/buczek-bronislaw-003222

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 108
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 42, [foto]

Inne