Adam Kazimierz Bałut

Z Historia AGH
Adam Kazimierz Bałut
Adam Bałut.jpg
Nazwisko Bałut
Imię / imiona Adam Kazimierz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 9 października 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Adam Kazimierz Bałut (1948-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Nota biograficzna

Urodził 9 października 1948 roku w Krakowie.

W latach 1962-1966 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

W 1971 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH uzyskując dyplom z wyróżnieniem.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W latach 1974-1977 odbył studia doktoranckie w Uniwersytecie Nowego Brunszwiku w Kanadzie.

W 1980 roku na podstawie pracy "Zastosowanie funkcji giętych w interpretacji wyników geodezyjnych pomiarów przemieszczeń", której promotorem był profesor Aleksander Płatek, uzyskał stopień doktora. W 1981 roku został adiunktem.

Jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim geodezji inżynieryjnej i geodezyjnych pomiarów odkształceń, GPS i zwłaszcza pomiarów o wysokiej precyzji. Wykonywał pomiary mikrotriangulacyjne na uskokach tektonicznych w Andach peruwiańskich. Szkolił Kazachów i Kirgizów do przeprowadzenia delimitacji pomiędzy Kazachstanem i Kirgistanem a Chinami, mierzył zasięgi i topografię powierzchni lodowców Spitsbergenu.

Autor ponad 50 publikacji i wielu referatów.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/balut-adam-001909

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 238
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 121, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 46
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 15

stan na dzień 16.02.2024