Władysław Duliński

Z Historia AGH
Władysław Duliński
Wladyslaw Dulinski.jpg
Nazwisko Duliński
Imię / imiona Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 8 października 1926
Miejsce urodzenia Prądnik Korzkiewski
Data śmierci 22 czerwca 2011
Dyscyplina/specjalności gazownictwo ziemne, eksploatacja i zagospodarowanie wód mineralnych
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1985–1991)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Władysław Duliński (1926–2011)

Dyscyplina/specjalności: gazownictwo ziemne, eksploatacja i zagospodarowanie wód mineralnych

Nota biograficzna

Urodził się 8 października 1926 roku w Prądniku Korzkiewskim koło Krakowa. Zmarł 22 czerwca 2011 roku. Został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynier górnik (1955), mgr inż. (1956).

W 1964 roku na podstawie pracy "Odgazolinowanie gazu ziemnego przy wysokich ciśnieniach i użyciu gazu bezgazolinowego do desorpcji", której promotorem był profesor Zdzisław Wilk, uzyskał stopień doktora.

W 1969 roku na podstawie rozprawy "Dobór optymalnych warunków wydobywania wód mineralnych za pomocą sprężonych gazów w warunkach złoża Krynica" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1979–1991 profesor nadzwyczajny.

W 1991 roku otrzymał tytuł profesora.

W AGH asystent (1955–1957), starszy asystent (1968–1964), adiunkt (1964–1971), docent (1971–1979).

Kierownik Zakładu Gazownictwa Ziemnego w Katedrze Kopalnictwa Naftowego na Wydziale Górniczym (1966–71), kierownik Zakładu Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa na Wydziale Wiertniczo-Naftowym (1971–1985), kierownik Zakładu Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego w Instytucie Wiertniczo-Naftowym (1985–1991). Kierownik naukowo-dydaktyczny Punktu Konsultacyjnego AGH w Krośnie (1969–1978), kierownik Studium Podyplomowego (1965–1966, 1979–1980, 1985–1986, 1988–1989). Zastępca dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego (1988–1990).

Przez wiele lat był doradcą naukowym Uzdrowiska Krynica, a od 1972 r. stałym konsultantem naukowym ds. eksploatacji wód leczniczych i dwutlenku węgla.

Członek Sekcji Wiertnictwa i Eksploatacji Surowców Płynnych Komitetu Górnictwa PAN, Rady Naukowej Instytutu Górnictwa Nafty i Gazu, delegat Polski do Międzynarodowej Unii Gazowniczej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Techniki Uzdrowiskowej i innych stowarzyszeń.

Autor 98 publikacji, 4 patentów, 2 wzorów użytkowych, 10 projektów racjonalizatorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody resortowe

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dulinski-wladyslaw-003563

Źródła do biogramu

Książki

  • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 197, [foto]
  • Eksploatacja wód zdrojowych w uzdrowiskach karpackich i sudeckich : sesja naukowa w 90-rocznicę urodzin Prof. Władysława Dulińskiego. Red. S. Wysocki. Krynica - Kraków 2016, 87 s., [foto]
  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 285-286, [foto]
  • Ropa C.E.: kanony eksploatacji nagazowanych wód leczniczych w latach powojennych. W: Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości : epoka wybitnych naukowców. Red. nauk. T. Słomka. Kraków 2020, s. 117-145, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 75
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A-G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa [1998], s. 340-341, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2011, nr 139 (16 VI 2011), s. A13 [nekr.]
  • Reśko D.: Półwiecze naukowego związku prof. Władysława Dulińskiego z Krynicą. Vivat Akademia : AGH 2017, nr 16, s. 48-52, [foto]