Piotr Faliszewski

Z Historia AGH
Piotr Faliszewski
Piotr Faliszewski.jpg
Nazwisko Faliszewski
Imię / imiona Piotr
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 7 listopada 1980
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka, informatyka teoretyczna, teoria złożoności obliczeniowej
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiProf. dr hab. inż. Piotr Faliszewski (1980–)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, informatyka teoretyczna, teoria złożoności obliczeniowej

Nota biograficzna

Urodzony 7 listopada 1980 roku w Krakowie.

W okresie szkolnym był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

W latach 1999–2004 studiował informatykę na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

W latach 2004–2008 odbył studia doktoranckie na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Rochester w USA. W 2006 roku uzyskał tytuł Master of Science na University of Rochester, w 2008 roku doktoryzował się tam na podstawie pracy "Manipulation of Elections: Algorithms and Infeasibility Results".

Od 2009 roku pracuje w Katedrze Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. W latach 2009–2015 był adiunktem.

W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2015 roku jest profesorem nadzwyczajnym AGH. W 2021 roku otrzymał tytuł profesora.

W 2013 roku na podstawie dorobku naukowego oraz monografii "Narzędzia algorytmiczne dla wyborów" na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

W roku akademickim 2015/2016 był profesorem wizytującym na Université Paris-Dauphine w Paryżu we Francji. Ponadto przebywał w Technische Universität Berlin (Niemcy) jako Mercator Fellow (2013–2014) i jako profesor wizytujący (2018–2020), a także w Rochester Institute of Technology, Rochester, USA (2005-2008).

Od 2017 roku współredaguje czasopismo "Journal of Artificial Intelligence Research".

Jego badania koncentrują się na następujących obszarach: komputerowy wybór społeczny, agregacja preferencji, złożoność wyborów, algorytmy i złożoność. Szczególnie interesują go pomysły, koncepcje i badania obejmujące i łączące wszystkie te obszary oraz teoria złożoności strukturalnej.

W 2020 roku został laureatem prestiżowego ERC Consolidator Grant przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych i będzie pracować nad obliczeniową teorią wyboru społecznego. Wyniki projektu znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach życia związanych z koniecznością dokonywania wyboru – począwszy od wyborów w małych społecznościach lokalnych poprzez biznes po rozgrywki sportowe.

W 2019 roku został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie informatyka.

Wypromował dwóch doktorów.

Odznaczenia i nagrody

W 2018 roku otrzymał nagrodę naukową Friedricha Wilhelma Bessela od Fundacji Alexandra von Humboldta, Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Jest laureatem Nagrody Naukowej tygodnika „Polityka” za rok 2013 w zakresie nauk technicznych.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/faliszewski-piotr-006342

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Faliszewski P.: Kilka pytań do absolwenta AGH dr. hab. inż. Piotra Faliszewskiego - laureata Nagrody Naukowej przyznanej przez tygodnik "Polityka". Rozm M. Krokoszyńska. Biuletyn AGH 2013, nr 71, s. 35-36, [foto]
  • Naukowiec z AGH laureatem grantu ERC. Biuletyn AGH 2020, nr 153–154, s. 15, [foto]

Inne

stan na dzień 27.01.2023