Tadeusz Antoni Bocheński

Z Historia AGH
Tadeusz Antoni Bocheński
Tadeusz Bochenski.jpg
Nazwisko Bocheński
Imię / imiona Tadeusz Antoni
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. dr hab.
Data urodzenia 7 listopada 1901
Miejsce urodzenia Szczakowa
Data śmierci 28 lutego 1958
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia, paleontologia
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1954–1957)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19541957

Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Antoni Bocheński (1901–1958)

Dyscyplina/specjalności: geologia, paleontologia

Nota biograficzna

Urodził się 7 listopada 1901 roku w Szczakowej. Zmarł 28 lutego 1958 roku w Krakowie i tam został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

W 1922 roku zapisał się na Wydział Górniczy Akademii Górniczej, jednak po trzech latach przerwał studia, podejmując je na nowo w 1928 roku Ze względu na zdrowie musiał zrezygnować z kierunku górniczego. Zapisał się na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJ, obierając geologię i paleontologię.

W 1929 roku został asystentem u prof. J. Jarosza w Zakładzie Geologii Ogólnej i Paleontologii AG. Równocześnie podjął współpracę z Wydziałem Węgli Państwowego Instytutu Geologicznego. Studia uniwersyteckie ukończył w 1932 roku, w 1950 roku uzyskał dyplom magistra filozofii. W 1934 roku objął stanowisko kustosza działu geologii w Muzeum Śląskim w Katowicach.

W latach 1940-1941 pracował jako kreślarz, a później kierownik grupy wiertniczej w Wydziale Wodnym Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Po wojnie pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym. Prowadził badania pokładów węgla, gdzie po raz pierwszy w Polsce wprowadził metodę mikroskopową, oraz ulepszoną metodę maceracji węgli.

W 1950 roku uzyskał stopień doktora nauk matematyczno-przyrodniczych na UJ. W latach 1950–1951 prowadził wykłady zlecone z zakresu geologii węgla przy Katedrze Geologii Stosowanej AGH. W 1951 roku habilitował się w zakresie paleobotaniki i geologii węgla., w 1952 roku został zastępcą prof. i kierownika Katedry Złóż Węgli na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. W 1954 roku otrzymał tytuł prof. nadzw. W latach 1954-1957 był dziekanem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

Jego działalność naukowa dotyczyła geologii, stratygrafii i paleobotaniki karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, nagrody Instytutu Geologicznego, Centralnego Urzędu Górniczego, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego

Źródła do biogramu

Książki

 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 27-29, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 15. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2004, s. 17-20, [foto]
 • Tadeusz Bocheński. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 152
 • Tadeusz Bocheński. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 30
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 32, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 20, 27, 210, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. Red. K. Pietsch, R. Semyrka. Kraków, 2001, s. 22, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 620 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 16-20, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci kolegów górników (6). Przegląd Górniczy 1991, T. 47, nr 12, s. 35
 • Maślankiewicz Z.: Prof. dr Tadeusz Bocheński (1901-1958). Zeszyty Naukowe ; nr 15. [wyd. AGH]. [Seria] Geologia 1958, z. 2, s. 86-92, [foto]