Andrzej Paweł Dura

Z Historia AGH
Andrzej Paweł Dura
Nazwisko Dura
Imię / imiona Andrzej Paweł
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 2 stycznia 1943
Miejsce urodzenia Sandomierz


Dyscyplina/specjalności organizacja i zarządzanie, badania operacyjne, systemy wspomagania decyzji, finanse, zarządzanie finansami, globalizacja, ekonomia
Wydział Wydział Zarządzania


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Andrzej Paweł Dura (1943-)

Dyscyplina/specjalności: organizacja i zarządzanie, badania operacyjne, systemy wspomagania decyzji, finanse, zarządzanie finansami, globalizacja, ekonomia

Nota biograficzna

Urodził się 2 stycznia 1943 roku w Sandomierzu.

W 1967 roku ukończył Wydział Ceramiczny AGH.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie i Katedrze Technologii Ceramicznych Materiałów Budowlanych Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Metoda doboru optymalnego układu obiektów wytwórczych podbranży przemysłu szkła okiennego" na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uzyskał stopień doktora. W tym samym roku został adiunktem.

Od 1991 roku był dyrektorem Krakowskiego Oddziału Banku PKB SA w Lublinie.

Od 1994 roku był dyrektorem generalnym Wydawnictwa JAGIELLONIA SA, a od 1995 roku prezesem spółki Pierwszy Polski Fundusz Faktoringowy sp. z o.o.

Od 1996 roku był adiunktem w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

W 1998 roku został adiunktem w Katedrze Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH.

W 2005 roku na podstawie rozprawy "Optymalizacja zachowań rynkowych przedsiębiorstwa", na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania.

Był też profesorem uczelnianym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Autor ponad 100 publikacji.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych,

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego, Srebrna Odznaka Honorowa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Złota Odznaka "Za pracę Społeczną dla Miasta Krakowa", Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dura-andrzej-004080

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 221
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 49
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 75-76

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

stan na dzień 29.03.2023