Jacek Cieślik

Z Historia AGH
Jacek Cieślik
Jacek Cieslik.jpg
Nazwisko Cieślik
Imię / imiona Jacek
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 10 września 1957
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, mechanika, akustyka, wibroakustyka, mechanika stosowana, dynamika maszyn, budowa i eksploatacja maszyn, mechatronika, fizyka
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr hab. inż., prof. AGH Jacek Cieślik (1957-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, mechanika, akustyka, wibroakustyka, mechanika stosowana, dynamika maszyn, budowa i eksploatacja maszyn, mechatronika, fizyka

Nota biograficzna

Urodził się 10 września 1957 roku w Krakowie.

W 1981 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1981 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Wibroakustyki Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1990 roku na podstawie pracy "Analiza przydatności metod natężeniowych do badań wibroakustycznych", której promotorem był profesor Ryszard Panuszka, uzyskał stopień doktora.

W 2004 roku na podstawie rozprawy "Metody natężeniowe w analizie elementów konstrukcyjnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Obecnie pracuje w Katedrze Systemów Wytwarzania WIMiR.

Autor ponad 160 publikacji.

Promotor i recenzent kilku prac doktorskich.

Kierownik kilku projektów badawczych.

Koordynator ds. Współpracy z Uczelniami Kazachstanu i Azji Środkowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Ligi Walki z Hałasem, Studenckiego Towarzystwa Naukowego i Europejskiego Towarzystwa Akustycznego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/cieslik-jacek-002524

Źródła do biogramu

Książki

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 313-314, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 100
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 55, [foto]

Inne

stan na dzień 28.06.2023