Małgorzata Maria Buśko

Z Historia AGH
Małgorzata Maria Buśko
Malgorzata Buśko.jpg
Nazwisko Buśko
Imię / imiona Małgorzata Maria
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 28 września 1961
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, gospodarka nieruchomościami, kataster, kataster i gospodarka nieruchomościami
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Małgorzata Maria Buśko (1961-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, gospodarka nieruchomościami, kataster, kataster i gospodarka nieruchomościami

Nota biograficzna

Urodziła 28 września 1961 roku w Krakowie.

W 1980 roku ukończyła X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie.

W 1985 roku ukończyła Wydział Geodezji Górniczej AGH.

W 1985 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geodezji Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1995 roku na podstawie pracy "Badanie wpływu zmian struktury wysokościowej osnowy geodezyjnej na wyniki obliczeń i ocenę dokładności", której promotorem był profesor Józef Beluch, uzyskała stopień doktora.

W 2018 roku na podstawie rozprawy "Autorskie rozwiązania optymalizacji procedur formalno-prawnych i technicznychzwiązanych z aktualizacją bazy danych katastru nieruchomości w aspekcie budynków" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Jest związana z Katedrą Geodezji Zintegrowanej i Kartografii WGGiIŚ.

W latach 1995-1999 była organizatorką kilku konferencji naukowych na temat współczesnych problemów w geodezji połączonych z Ogólnopolskimi Mistrzostwami Narciarskimi Geodetów w Korbielowie.

Pracowała również w Instytucie Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Autorka 70 publikacji.

Od początku studiów aktywnie działała w Akademickim Związku Sportowym będąc zawodniczką sekcji Badmintona.

Jest członkiem Komisji Geoinformatyki PAN i Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/busko-malgorzata-004824

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 134, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 64

Inne

stan na dzień 8.02.2024