Teresa Grzybek

Z Historia AGH
Teresa Grzybek
Teresa Grzybek.jpg
Nazwisko Grzybek
Imię / imiona Teresa
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 23 września 1947
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności chemia, kataliza chemiczna, adsorpcja
Pełnione funkcje Prodziekan ds. Ogólnych (1999-2002) (2005-2008), (2009-2012)
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. OgólnychWydział Paliw i Energii19992002
Prodziekan ds. OgólnychWydział Paliw i Energii20052008
Prodziekan ds. OgólnychWydział Energetyki i Paliw20092012

Prof. dr hab. Teresa Grzybek (1947- )

Dyscyplina/specjalności: chemia, kataliza chemiczna, adsorpcja

Nota biograficzna

Urodziła się 23 września 1947 roku w Krakowie.

W 1970 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1970-1974 kontynuowała naukę na studiach doktoranckich na Wydziale Chemii UJ. W 1975 roku uzyskała stopień doktora.

W latach 1975-1986 specjalista w Zakładzie Metodologii i Badań Sorbentów w Instytucie Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH (na prawach wydziału). W latach 1986-1987 starszy asystent, w latach 1987–1999 adiunkt.

W 1994 roku na podstawie rozprawy "Węgle aktywne promowane Fe+3 jako katalizatory redukcji tlenku azotu amoniakiem" otrzymała stopień doktora habilitowanego.

W roku 1999 roku została profesorem nadzwyczajnym.

W latach 2001-2002 kierownik Zakładu Materiałów Węglowych i Nieorganicznych i trzykrotnie prodziekanem ds. ogólnych: 1999-2002, 2005-2008; 2009-2012.

W 2005 roku otrzymała tytuł profesora. 2005 roku - profesora.

Wieloletni koordynator programów wymiany zagranicznej (Socrates Erasmus, Erasmus i Erasmus Plus), w latach 2011-2014 organizator i koordynator studiów międzynarodowych pod egidą KIC InnoEnergy (studia II stopnia: Clean Coal/Clean Fossil and Alternative Fuels Energy i III stopnia Clean Coal). Uczestnik licznych stażów zagranicznych w Universitaet Bochum RFN oraz Universitaet Leipzig, RFN.

Współpraca międzynarodowa: UPMC Paryż, Bochum, Lipsk, Politechnika Mediolańska, Instituto Superior Tecnico Lizbona; współpraca krajowa: Wydział Chemii UJ, Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Współorganizator 3 konferencji międzynarodowych.

Autorka ponad 250 publikacji, promotor 7 prac doktorskich (3 z nich to podwójne doktoraty AGH-UPMC, Paryż), promotor licznych prac magisterskich.

Wśród osiągnięć można wymienić opracowanie nowych specjalności w ramach kierunku Technologia Chemiczna: Clean Coal/Clean Fossil and Alternative Fuels Energy, opracowanie szeregu nowych wykładów z dziedziny katalizy, adsorpcji, chemicznego zagospodarowania CO2.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/grzybek-teresa-003223

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 109
  • [Skład Osobowy AGH...1978-79]. Kraków 1979, s. 120

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Motak M.: Jubileusz Pani Profesor Teresy Grzybek. Biuletyn AGH 2018, nr 131, s. 9-10, [foto]
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

Inne

  • Informacje od dr hab. Moniki Motak


stan na dzień 05.09.2023