Jan Chruszcz

Z Historia AGH
Jan Chruszcz
Nazwisko Chruszcz
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 24 czerwca 1938
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 19 października 1999
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria wykreślna, geometria rzutowa
Wydział Wydział Matematyki StosowanejDr inż. Jan Chruszcz (1938-1999)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria wykreślna, geometria rzutowa

Nota biograficzna

Urodził się 24 czerwca 1938 roku w Bolechowie. Zmarł 19 października 1999 roku w Krakowie.

W 1954 roku ukończył Technikum Mechaniczne w Rzeszowie, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując w październiku 1964 roku dyplom magistra inżyniera mechanika.

Pracę zawodową rozpoczął w 1965 roku, jako asystent w zakładzie Części Maszyn Katedry Maszyn Elektrycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. w marcu 1966 roku został starszym asystentem.

W październiku 1968 roku rozpoczął pracę w Katedrze Geometrii Wykreślnej Wydziału Górniczego AGH. W związku z reorganizacją Akademii i utworzeniu Instytutów, w okresie - październik 1969-wrzesień 1973 - pracował w Zakładzie Geometrii Wykreślnej Instytutu Matematyki.

W styczniu 1974 roku na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W lutym 1974 roku został adiunktem.

W latach 1984-1988 pracował na Uniwersytecie w Algierze w Algierii, a w latach 1986-1988 na Uniwersytecie w Likosi w Zairze.

W czerwcu 1988 roku powrócił do pracy w Instytucie, który w 1997 roku stał się Wydziałem Matematyki Stosowanej i pracował w Zespole Geometrii Wykreślnej i Grafiki Komputerowe.

W okresie swojej pracy prowadził wykłady i ćwiczenia z geometrii wykreślnej i rysunku technicznego na wielu wydziałach. Dał się poznać jako wybitny dydaktyk.

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 100, 105, 108
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 295
  • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. 161

Artykuły

  • Koch A., Sulima-Samujło T.: Profesor dr hab. inż. Tadeusz Raczyński, dr inż. Jan Chruszcz - wspomnienie pośmiertne. Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej 1999, z. 8, s. 5-6