Ali Bin Ibrahim Al-Naimi

Z Historia AGH
Ali Bin Ibrahim Al-Naimi
Ali Al-Naimi.jpg
Nazwisko Al-Naimi
Imię / imiona Ali Bin Ibrahim
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 2 sierpnia 1935
Miejsce urodzenia Ar-Rakah


Dyscyplina/specjalności geologia


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2010
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki oraz w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Królestwem Arabii Saudyjskiej i Rzeczpospolitą Polską

Ali Bin Ibrahim Al-Naimi (1935-)

Dyscyplina/specjalności: geologia

Minister Ropy i Zasobów Mineralnych Królestwa Arabii Saudyjskiej

Nota biograficzna

Urodził się 2 sierpnia 1936 roku w Ar-Rakah w  Prowincji Wschodniej Arabii Saudyjskiej.

W 1947 roku, w wieku lat dwunastu, zaczął pracować dla firmy Aramco, the Arabian American Oil Company. Po dwóch latach dziennej nauki, sponsorowanej przez firmę, w 1953 roku został asystentem geologa w Dziale Eksploracji firmy Aramco.

Przed rozpoczęciem studiów na Lehigh University w Pensylwanii i na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w trakcie programów szkoleniowych w latach 1955–1963 uczęszczał do Międzynarodowej Szkoły Wyższej i na Uniwersytet Amerykański w Bejrucie. W 1962 roku uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie geologii na Lehigh University, a tytuł magistra geologii rok później na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii.

Po powrocie do Arabii Saudyjskiej, w latach 1963–1967, pracował jako hydrolog i geolog w Dziale Eksploracji firmy Aramco. Od 1967 do 1969 roku obejmował stanowiska w Działach Ekonomiki i Public Relations oraz Oddziale Produkcyjnym Abqaiq.

W ramach działań firmy związanych z ropą w Prowincji wschodniej, awansował od brygadzisty do asystenta nadzorcy i od nadzorcy do dyrektora. W 1975 roku został wiceprezydentem, a w 1978 roku starszym wiceprezydentem, a dwa lata później wybrano go na członka zarządu Aramco. W 1982 roku został wiceprezydentem wykonawczym ds. operacyjnych. Dwa lata później objął stanowisko prezesa firmy, a w 1988 roku dyrektora generalnego koncernu Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco). 2 sierpnia 1995 roku został mianowany Ministrem Ropy i Zasobów Mineralnych Królestwa Arabii Saudyjskiej. Jego inicjatywie Arabia Saudyjska zawdzięcza powstanie Uniwersytetu Nauki i Technologii im. Króla Abdullaha, który uroczyście zainaugurował swoją działalność we wrześniu 2009 roku.

27 października 2010 roku uchwałą Senatu AGH otrzymał Tytuł Doktora Honoris Causa AGH.

Źródła do biogramu

Książki

  • Ali Bin Ibrahim Al-Naimi Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 2 czerwca 2011. Kraków [2011] 68 s., [foto]

Artykuły

  • Ali Bin Ibrahim Al-Naimi Doktorem Honoris Causa AGH - 2 czerwca 2011. Biuletyn AGH 2011, nr 42/43, s. [2], [foto]
  • [Gonet A.]: Ali Bin Ibrahim Al-Naimi Doktorem Honoris Causa AGH. Biuletyn AGH 2011, nr 42/43, s. 3-5, [foto]

Inne

stan na dzień 13.02.2023