Zastosowanie informatyki w inżynierii materiałowej