Maria Joanna Bała

Z Historia AGH
Maria Joanna Bała
Maria Bała.jpg
Nazwisko Bała
Imię / imiona Maria Joanna
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 20 października 1941
Miejsce urodzenia Lwów


Dyscyplina/specjalności nauki o Ziemi, geofizyka, geofizyka stosowana, geofizyka otworowa, geofizyka wiertnicza, petrofizyka, górnictwo i geologia inżynierska
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Maria Joanna Bała (1941–)

Dyscyplina/specjalności: nauki o Ziemi, geofizyka stosowana, geofizyka wiertnicza, geofizyka otworowa, petrofizyka, górnictwo i geologia inżynierska, geofizyka

Nota biograficzna

Urodziła się 20 października 1941 roku we Lwowie.

W 1964 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH (pod nazwiskiem Maria Wesołowska).

W 1964 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Sejsmograficznych Metod Poszukiwawczych i Geofizyki Wiertniczej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1973 roku w AGH uzyskała stopień doktora.

W 1999 roku na podstawie rozprawy "Analiza obrazu falowego zarejestrowanego przy profilowaniu akustycznym w odwiercie pod kątem oceny parametrów sprężystych i zbiornikowych skał", uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 2003 roku otrzymała tytuł profesora.

Autorka ponad 160 publikacji.

Promotorka i recenzentka prac doktorskich.

Członkini Polskiego Klubu Ekologicznego, SITPNaft, NOT, Towarzystwa Geosynoptyków, European Assotiation of Geoscientists and Engineers, Environmrntal and Engineering Geophysical Society - European Section

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, zespołowa Nagroda III stopnia Ministra Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii", zespołowa Nagroda im. Ignacego Łukasiewicza, zespołowa Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bala-maria-002041

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 202
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1964/65]. Kraków 1965, s. 76
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 15, [foto]

stan na dzień 12.09.2023