Ryszard Leon Golański

Z Historia AGH
Ryszard Leon Golański
Ryszard Golanski.jpg
Nazwisko Golański
Imię / imiona Ryszard Leon
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 11 kwietnia 1950
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności elektronika, układy elektroniczne, sieci zintegrowane ISDN, telekomunikacja, systemy przetwarzania analogowo-cyfrowego
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Ryszard Leon Golański (1950-)

Dyscyplina/specjalności: elektronika, układy elektroniczne, sieci zintegrowane ISDN, telekomunikacja, systemy przetwarzania analogowo-cyfrowego

Nota biograficzna

Urodził się 11 kwietnia 1950 roku w Krakowie.

W 1973 roku ukończył elektrotechnikę na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1973 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Układów Analogowych Instytutu Elektroniki Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1983 roku na podstawie pracy "Cyfrowe pola komutacyjne stopnia abonenckiego z kodekami kanałowymi PCM - propozycje układowe oraz analiza ich właściwości ruchowych", której promotorem był profesor Leszek Turek, uzyskał stopień doktora. Następnie został adiunktem.

W 1985 roku ukończył zaocznie nauki o sporcie w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku i jest trenerem państwowym II klasy.

W 2006 roku na podstawie rozprawy "1-bitowe przetworniki różnicowe a/c i c/a z próbkowaniem adaptacyjnym - metody analizy i ocena właściwości" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Jest autorem bądź współautorem ponad 100 publikacji i podobną liczbę prac recenzował. Jest współautorem 3 patentów. Uczestnik wielu prac badawczych.

Promotor 1 i recenzent 4 prac doktorskich.

Od 1980 roku członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, a następnie aktywny członek organizacji związkowej na terenie uczelni. Uczestnik strajku na AGH w dniach 14-16 grudnia 1981 roku. Kontynuując działalność związkową w podziemiu w warunkach stanu wojennego kierował konspiracyjnymi strukturami „Solidarności” działającymi wśród pracowników Instytutu Elektroniki AGH, zajmując się prowadzeniem zbiórek środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc osobom represjonowanym, jak również organizowaniem kolportażu prasy drugoobiegowej. Uczestnik manifestacji opozycyjnych w Krakowie, sygnatariusz listów otwartych do władz państwowych

Od 2018 roku jest profesorem PWSZ w Tarnowie (obecnie Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie).

Wielokrotnie uczestniczył w programach TEMPUS JEP/IMG.

Członek Sekcji Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Zespołu Nauk Technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej i IEEE.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Wolności i Solidarności

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/golanski-ryszard-001185

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 144
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 88
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 99, [foto]

Inne

stan na dzień 20.11.2023