Marek Capiński

Z Historia AGH
Marek Capiński
Marek Capiński.jpg
Nazwisko Capiński
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska prof. dr hab.
Data urodzenia 18 czerwca 1951
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności matematyka, matematyka finansowa, stochastyczne równanie różniczkowe
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2008-2012)
Wydział Wydział Matematyki StosowanejFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Matematyki Stosowanej20082012

Prof. dr hab. Marek Capiński (1951-)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, matematyka finansowa, stochastyczne równania różniczkowe

Nota biograficzna

Urodził się 18 czerwca 1951 roku w Krakowie.

W 1974 roku ukończył studia w Instytucie Matematyki UJ. Stopień doktora uzyskał w 1979 roku, doktora habilitowanego nauk matematycznych w 1994 roku. Od 1999 roku profesor nauk matematycznych.

Przebieg pracy zawodowej:

1974-1976 asystent, Instytut Matematyki WSP Kraków

1978-1980 starszy asystent, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński

1980-1994 adiunkt, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński

1987-1988 postdoctoral researcher, Department of Pure Mathematics, University of Hull

1990-1991 visiting professor, Department of Pure Mathematics, University of Hull

1993-1994 senior lecturer, Department do Pure Mathematics, University of Hull

1994-1998 adiunkt habilitowany, Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński

1995-1996 visiting professor, Department of Pure Mathematics, University of Hull

1997-2007 profesor, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz

1997-2007 kierownik Katedry Finansów, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz

1998-2005 profesor, Uniwersytet Jagielloński

1996-2001 Prodziekan ds. Studiów Magisterskich, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz

2001-2007 Prorektor ds. Naukowych, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU, Nowy Sącz


Pracę w AGH rozpoczął w 2007 roku, na Wydziale Matematyki Stosowanej.

Kierownik Katedry Matematyki Finansowej AGH (2007-2012), Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2008-2012).

W latach 1999-2001 Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodniczący Sekcji Ekonomicznej.

Autor 58 publikacji, w tym 14 książek.

Kierownik 2 grantów KBN i grantu PKOL.

Promotor 4 doktoratów. Recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/capinski-marek-006038

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 75
  • Encyklopedia osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. [T.] 3. [Londyn] 2017, s. 149

Inne


stan na dzień 28.01.2023