Jan Chmura

Z Historia AGH
Jan Chmura
Jan Chmura.jpg
Nazwisko Chmura
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 8 marca 1935
Miejsce urodzenia Rzeszów
Data śmierci 1 kwietnia 1978
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja kolejowa
Wydział Wydział Geodezji GórniczejDr inż. Jan Chmura (1935-1978)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja kolejowa

Nota biograficzna

Urodził się 8 marca 1935 roku w Rzeszowie. Zmarł 1 kwietnia 1978 roku w Krakowie. Pochowany został w Wiśniowej nad Wisłokiem.

W 1953 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie nad Wisłokiem. W latach 1954-1960 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

W 1960 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1967 roku na podstawie pracy "Uogólnienie analitycznej metody sporządzania projektów regulacji krzywizn torów kolejowych", napisanej pod kierunkiem prof. Michała Odlanickiego-Poczobutt, uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W pracy naukowo-badawczej zajmował się problematyką związaną z optymalizacją rekonstrukcji osi modernizowanych tras komunikacyjnych. Był jednym z nielicznych specjalistów w zakresie problemów naukowych i technicznych związanych z geodezją kolejową. Zagadnienia te były przedmiotem przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej. Wyniki badań przedstawił w kilku opublikowanych opracowaniach naukowych. W ramach działalności dydaktycznej prowadził zajęcia z geodezji i topografii, miernictwa górniczego oraz geodezji miejskiej.

Autor kilkunastu publikacji.

Pełnił funkcję przewodniczącego Koła Zakładowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz był członkiem Komisji Geodezji Miejskiej Oddziału Wojewódzkiego SGP w Krakowie

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Rektora AGH.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 107, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1960/61]. Kraków 1960, s. 61
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 49, [foto]