Wacław Władysław Chrząszcz

Z Historia AGH
Wacław Władysław Chrząszcz
Wacław Chrząszcz.jpg
Nazwisko Chrząszcz
Imię / imiona Wacław Władysław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 19 września 1944
Miejsce urodzenia Biecz


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, wiertnictwo, technologia wiercenia, dowiercanie i opróbowanie złóż
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Wacław Władysław Chrząszcz (1944-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, wiertnictwo, technologia wiercenia, dowiercanie i opróbowanie złóż

Nota biograficzna

Urodził się 19 września 1944 roku w Bieczu.

W 1970 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1970 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Wierceń Głębokich i Naftowych Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Ustalenie optymalnej technologii opróbowania poziomów skał zbiornikowych w Syneklizie Perybałtyckiej" obronionej w Instytucie Wiertniczo-Naftowym WW-N uzyskał doktorat, następnie został adiunktem.

Zawodowo zajmował się głównie opróbowaniem złóż i dowierceniem.

Słynął z niezwykle starannego kaligraficznego pisma.

W 2009 roku przeszedł na emeryturę.

Autor około 80 publikacji, w tym 9 książek i 2 patentów.

Członek SITPNaft NOT

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Dyrektor Górniczy III stopnia, Dyrektor Górniczy II stopnia, Dyrektor Górniczy I stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/chrzaszcz-waclaw-003283

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 283, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 251
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 234
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 53, [foto]


stan na dzień 28.01.2023