Janusz Antoniuk

Z Historia AGH
Janusz Antoniuk
Nazwisko Antoniuk
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 9 kwietnia 1943
Miejsce urodzenia Moniatycze


Dyscyplina/specjalności geologia, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka, badania geoelektryczne
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Janusz Antoniuk (1943-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka, badania geoelektryczne

Nota biograficzna

Urodził się 9 kwietnia 1943 roku w Moniatyczach w powiecie hrubieszowskim.

W 1968 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1969 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geoelektryki Poszukiwawczej Instytutu Geofizyki Stosowanej i Poszukiwań Naftowych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Analiza pól elektrycznych i elektromagnetycznych w aspekcie doboru metodyki lokalizowania ciał o ograniczonych rozmiarach", której promotorem był profesor Juliusz Miecznik, uzyskał stopień doktora.

Przed przejściem na emeryturę był adiunktem w Katedrze Geofizyki WGGiOŚ.

Autor ponad 40 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Geologii Polskiej"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/antoniuk-janusz-002040

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 204
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 55

stan na dzień 27.03.2024