Bogusław Paweł Filipowicz

Z Historia AGH
Bogusław Paweł Filipowicz
Bogusław Filipowicz.jpg
Nazwisko Filipowicz
Imię / imiona Bogusław Paweł
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 czerwca 1944
Miejsce urodzenia Słomniki


Dyscyplina/specjalności automatyka, informatyka, robotyka, badania operacyjne, teoria kolejek, sztuczna inteligencja
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Bogusław Paweł Filipowicz (1944–)

Dyscyplina/specjalność: automatyka, informatyka, robotyka, badania operacyjne, teoria kolejek, sztuczna inteligencja

Nota biograficzna

Urodził się 5 czerwca 1944 roku w Słomnikach.

W 1967 ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

Od 1967 roku związany z AGH. Najpierw jako asystent na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, następnie jako starszy asystent (1969), adiunkt (1973), docent (1982-1992).

W 1973 roku na podstawie pracy "Matematyczny model pewnego układu masowej obsługi", napisanej pod kierunkiem profesora Henryka Góreckiego, uzyskał stopień doktora.

W 1980 roku na podstawie rozprawy "Metody i algorytmy syntezy optymalnego sterowania dyskretnymi procesami produkcyjnymi (na przykładzie przepływu materiału na odcinku stalownia konwertorowa-walcownia slabing)" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1992-2001 profesor nadzwyczajny.

W 2001 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1991-1994 pełnił funkcję pełnomocnika kierownika Katedry Automatyki d/s dydaktyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

Od 1991 do 1996 roku pełnomocnik d/s Studium Doktoranckiego na tym samym wydziale.

W okresie 1992 - 1993 kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Systemowych na Wydziale Zarządzania AGH.

Od 1993 do 2015 roku kierownik Laboratorium Badań Systemowych i Operacyjnych w Katedrze Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. W latach 1996-1999 oraz 1999-2001 - członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki.

Organizator pierwszej w Algierii (Uniwersytet w Annabie) Szkoły Badań Operacyjnych i Symulacji Przemysłowej. W latach 1983-1989 kierownik naukowy Studium Doktoranckiego III-cyklu.

W latach 1982-1989 organizator i kierownik Społecznej Szkoły Podstawowej i Liceum przy Ambasadzie Polskiej w Algierze - filia w Annabie. Prowadzone tam zajęcia dotyczyły matematyki w klasach licealnych. 7-krotnie uczestniczył w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów maturalnych (powołanie przez MEN). Za tę działalność otrzymał list z podziękowaniem Ambasadora Polski w Algierii.

W 1995 roku dyrektor Szkoły Zarządzania i Finansów przy Krakowskim Towarzystwie Przemysłowym (przygotowywanie programów nauczania dla tej szkoły).

W latach 2004-2005 profesor etatowy w Państwowej Wyższej Szkole w Krośnie, od 2006 roku profesor zwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole w Tarnowie.

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół modelowania i optymalizacji systemów i sieci kolejkowych, metod i algorytmów optymalizacji kombinatorycznej, a także zastosowań badań operacyjnych do wspomagania zarządzania złożonymi kompleksami operacji, szczególnie w zagadnieniach marketingu przemysłowego. Badania operacyjne są badaniami interdyscyplinarnymi i znajdują liczne zastosowania w informatyce, telekomunikacji, automatyce, sterowaniu, organizacji i zarządzaniu oraz optymalizacji dyskretnej i kombinatorycznej. Stanowią podstawę do budowy oprogramowania użytkowego wspomagającego podejmowanie decyzji. Najnowszymi kierunkami optymalizacji kombinatorycznej oraz dyskretnej są metody i algorytmy inspirowane przez naturę a w szczególności algorytmy stadne.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 130 prac w tym 8 książek.

Promotor 8 prac doktorskich w kraju oraz 2 doktoratów III–cyklu w Algierii oraz około 130 prac magisterskich i inżynierskich w kraju i w Algierii.

Członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych i innych: Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM - członek Komisji Akredytacyjnej (1994), Polska Akademia Umiejętności - członek Komisji i Sekcji Informatyki i Robotyki, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie - członek Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki, Rada Programowa Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AG - członek w kadencji 13.02.1996 - 30.09.2000.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej I stopnia, Nagroda II stopnia im. Profesora Władysława Taklińskiego, Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/filipowicz-boguslaw-001051

Źródła do biogramu

Książki

  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 72, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 70, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 86
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 : Suplement A - Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 257, [foto]

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

Inne

  • Informacje od Bogusława Filipowicza

stan na dzień 20.03.2023