Jan Galarowicz

Z Historia AGH
Jan Galarowicz
Jan Galarowicz.jpg
Nazwisko Galarowicz
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 10 marca 1949
Miejsce urodzenia Łopuszna


Dyscyplina/specjalności filozofia, nauki filozoficzne, etyka, filozofia człowieka, filozofia współczesna, antropologia
Wydział Wydział HumanistycznyDr Jan Galarowicz (1949–)

Dyscyplina/specjalności: filozofia, nauki filozoficzne, etyka, filozofia człowieka, filozofia współczesna, antropologia

Nota biograficzna

Urodził się 10 marca 1949 roku w Łopusznej.

W 1967 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.

W latach 1968–1970 odbył zasadniczą służbę wojskową w Bartoszycach.

W 1977 roku uzyskał tytuł magistra nauk pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

W 1979 uzyskał tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także teologię.

W 1987 roku na podstawie pracy "Człowiek w ujęciu antropologii adekwatnej Karola Wojtyły – Jana Pawła II" obronionej na UJ otrzymał stopień doktora filozofii.

W latach 1977–1978 był asystentem-stażystą na Politechnice Krakowskiej.

W 1979 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Społecznych AGH.

W latach 1987-1992 pracował także na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1993-2004 w Papieskiej Akademii Teologicznej. Wykładał również w kilku seminariach duchownych.

Jest konserwatywno-liberalnym publicystą. W 1991 roku współpracował przy scenariuszu filmu o Józefie Tischnerze „Tak się toczy moja myśl”.

W latach 2001–2002 prowadził rozmowy telewizyjne z ks. kard. Franciszkiem Macharskim „Widziane z Franciszkańskiej”. W 1995–2005 był członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.

W 2015 roku przeszedł na emeryturę.

Prowadził lub prowadzi zajęcia m.in. ze wstępu do filozofii, historii filozofii i filozofii współczesnej, antropologii filozoficznej, filozofii miłości i aksjologii, etyki i etyki mediów oraz religiologii.

Zajmuje się problematyką z zakresu antropologii filozoficznej, filozofii wartości i etyki. Inspiruje się przede wszystkim fenomenologią, personalizmem, dialogiką i filozoficzną myślą religijną.

Autor ponad 160 publikacji, w tym kilkunastu książek (4 poświęcone antropologiczno-etycznej myśli Karola Wojtyły). Jest autorem projektu podstaw programowych filozofii dla szkół średnich i w latach 90-tych uczestnikiem prac nad tymi podstawami w MEN.

Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/galarowicz-jan-000396

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1979/80]. Kraków 1980, s. 121
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 92, [foto]

Inne

stan na dzień 1.09.2023