Hanna Frydrych

Z Historia AGH
Hanna Frydrych
Hanna Frydrych.jpg
Nazwisko Frydrych
Imię / imiona Hanna
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof AGH
Data urodzenia 29 maja 1936
Miejsce urodzenia Warszawa


Dyscyplina/specjalności metalurgia, inżynieria materiałowa, teoria procesów metalurgicznych, budowa i eksploatacja maszyn, materiałoznawstwo, metalurgia proszków
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof AGH Hanna Frydrych (1936-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, inżynieria materiałowa, teoria procesów metalurgicznych, budowa i eksploatacja maszyn, materiałoznawstwo, metalurgia proszków

Nota biograficzna

Urodziła się 29 maja 1936 roku w Warszawie.

W 1959 roku ukończyła Wydział Metalurgiczny AGH (panieńskie nazwisko Kosińska).

W 1959 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Metaloznawstwa Teoretycznego Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Zagadnienie rozrostu ziarna w procesie spiekania i jego wpływ na zmiany porowatości spieków", której promotorem był profesor Władysław Rutkowski, uzyskał stopień doktora.

W 1993 roku na podstawie rozprawy "Mechanizm i kinetyka początkowego stadium spiekania rozpylanego proszku brązu cynowego oraz własności i struktura uzyskanych spieków" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Następnie była profesorem nadzwyczajnym AGH.

Autorka około 120 publikacji. Promotorka 1 pracy doktorskiej.

Była kierownikiem i wykonawcą kilku prac badawczych.

Przed przejściem na emeryturę pracowała w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków WIMiIP.

Członkini Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Sekcji KBN T 08 D, Normalizacyjnej Komisji Problemowej 33 PKN i Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/frydrych-hanna-002794

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 126
  • [Skład Osobowy AGH … 1960/61]. Kraków 1960, s. 107
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 89
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 158
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 85-lecia Wydziału : 1922-2007 [AGH]. Kraków 2007, s. 165
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 183

Inne

stan na dzień 5.06.2023