Wanda Apolonia Gumowska

Z Historia AGH
Wanda Apolonia Gumowska
Nazwisko Gumowska
Imię / imiona Wanda Apolonia
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 9 lutego 1946
Miejsce urodzenia Moringen


Dyscyplina/specjalności metalurgia, chemia fizyczna, elektrochemia, korozja, ochrona przed korozją
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab., prof. AGH Wanda Apolonia Gumowska (1946-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, chemia fizyczna, elektrochemia, ochrona przed korozją, korozja

Nota biograficzna

Urodziła się 9 lutego 1946 roku w Moringen w Niemczech.

W 1968 roku ukończyła studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1968 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Chemii Fizycznej Katedry Chemii Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Rozpuszczalność chlorku srebra w wodzie oraz w roztworach kwasu siarkowego i siarczanu miedzi w nawiązaniu do procesu elektrochemicznej rafinacji miedzi", której promotorem był profesor Jerzy Sędzimir uzyskała stopień doktora.

W 2000 roku na podstawie rozprawy "Pasywacja anod w procesie elektrochemicznej rafinacji miedzi" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Autorka około 60 publikacji i 1 patentu.

Promotor i recenzent wielu prac dyplomowych.

Przez wiele lat była opiekunem grup studenckich i praktyk przemysłowych.

Pełnomocnik dziekana Wydziału ds. studentów niepełnosprawnych.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gumowska-wanda-002985

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 70
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 110

stan na dzień 9.10.2023