Marian Brożek

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Marian Brożek
Marian Brożek.jpg
Nazwisko Brożek
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 11 czerwca 1946
Miejsce urodzenia Tarnów - Mościce
Data śmierci 13 sierpnia 2016
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka kopalin stałych, zastosowanie fizyki w inżynierii środowiska, zastosowanie fizyki w procesach przeróbki
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. Marian Brożek (1946-2016)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, przeróbka kopalin stałych, zastosowanie fizyki w inżynierii środowiska, zastosowanie fizyki w procesach przeróbki

Nota biograficzna

Urodził się 11 czerwca 1946 roku w Tarnowie-Mościcach. Zmarł 13 sierpnia 2016 roku w Krakowie i tam został pochowany na Cmentarzu Białoprądnickim.

W 1971 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ.

W tym samym roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta stażysty w Zakładzie Fizycznych Metod Wzbogacania na Wydziale Górniczym AGH (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii).

Pracę doktorską obronił w 1980 roku, stopień doktora habilitowanego w zakresie przeróbki kopalin stałych uzyskał w 1997 roku, tytuł profesora w 2006 roku.

W latach 1997-1999 był zastępcą kierownika Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, a w latach 1999-2002 jego kierownikiem.

Jest autorem około 150 publikacji, w tym 2 podręczników i 4 monografii.

Promotor 5 prac doktorskich.

Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin.

Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziałowego NSZZ Solidarność, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność, a także przewodniczącego Komisji Pojednawczej ds. Nauczycieli Akademickich AGH.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka za długoletnią Służbę, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Górnictwa, wielokrotnie nagroda Rektora AGH za działalność dydaktyczną i edukacyjną, liczne nagrody za współpracę z przemysłem, Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/brozek-marian-01776

Źródła do biogramu

Książki

  • Kwiek J.: "Solidarność" w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1980-1990. Kraków 2015, s. 22, 91, 342, 345, 354
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 234
  • [Skład Osobowy AGH... 1971-72]. Kraków 1973, s. 52
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 99, 112

Artykuły

  • Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2011, nr 40, s. 10
  • Dziennik Polski 2016, nr 191 (17 VIII 2016), s. A11 [nekr.]
  • Surowiak A., Foszcz D., Niedoba T.: Professor Marian Brozek, Ph.D., D.Sc. (1946-2016). Physicochemical Problems of Mineral Processing [online]. 2017, Vol. 53, Iss. 1, s. 670-681 [przeglądany 20.07.2018]. Dostępny w: http://www.minproc.pwr.wroc.pl/journal/pdf/ppmp53-1.670-681.pdf, [foto]

Inne