Jan Tadeusz Duda

Z Historia AGH
Jan Tadeusz Duda
Jan Duda.jpg
Nazwisko Duda
Imię / imiona Jan Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 kwietnia 1949
Miejsce urodzenia Stary Sącz


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, informatyka, komputerowe systemy sterowania, modelowanie matematyczne obiektów sterowania, modelowanie matematyczne procesów fizykochemicznych, metody matematyczne w ekonomii i zarządzaniu
Wydział Wydział Zarządzania


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda (1949-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, informatyka, komputerowe systemy sterowania, modelowanie matematyczne obiektów sterowania, modelowanie matematyczne procesów fizykochemicznych, metody matematyczne w ekonomii i zarządzaniu

Nota biograficzna

Urodził się 29 kwietnia 1949 roku w Starym Sączu.

W latach 1967-1973 studiował na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, specjalizując się w elektrotechnice. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie, jako inżynier automatyk.

Będąc pracownikiem Instytutu, w latach 1973-1976, odbył stacjonarne Studia Doktoranckie w Instytucie Automatyki i Telekomunikacji Wydziału EGiH, w 1975 roku zmienił nazwę na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. Rozprawę doktorską "Badanie modeli matematycznych dla potrzeb sterowania kolumn rektyfikacyjnych do przeróbki ropy naftowej" obronił w marcu 1977 roku.

W grudniu 1977 roku podjął pracę w Zakładzie Sterowania i Identyfikacji Procesów Technologicznych Instytutu Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki na stanowisku inżyniera. Od 1980 roku był na stanowisku asystenta, od 1981 roku adiunkta. W 1992 roku na podstawie rozprawy "Wybrane zagadnienia syntezy algorytmów sterowania nadrzędnego wolnozmiennymi, ciągłymi procesami przemysłowymi" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie automatyki.

Od 1998 roku był profesorem nadzwyczajnym AGH. W roku 2004 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Specjalizuje się w wykorzystaniu technik komputerowych w badaniach naukowych (fizykochemia), w ekonomii i w automatyce przemysłowej. Posiada duże doświadczenie w zakresie modelowania matematycznego procesów. Opracował i wdrożył trzy systemy sterowania komputerowego i kilkanaście pakietów oprogramowania wspomagania wspomagających badania naukowe. współpraca z wieloma jednostkami badawczymi w AGH oraz w innych uczelniach krajowych i zagranicznych.

Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2004 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę na Wydziale Zarządzania. W latach 2006-2009 był kierownikiem Katedry Analizy Systemowej i Modelowania Cyfrowego.

W 2009 roku został kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej.

W 2009 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W latach 1993–2001 wykładał również na Politechnice Opolskiej.

W latach dziewięćdziesiątych odbył szereg staży zagranicznych w ośrodkach naukowych w Danii, Wielkiej Brytanii i Francji.

Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych dotyczących automatyki, fizykochemii i makroekonomii.

Promotor kilku prac doktorskich.

Członek wielu organizacji, m.in.: STiIPCH, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Automatyki i Robotyki PAN.

W ostatnich latach również aktywny w działalności publicznej. W wyborach samorządowych w 2014 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego V kadencji. W 2018 roku również otrzymał mandat radnego, został wybranym przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Został członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkanaście Nagród Rektora AGH, Nagroda zespołowa im. pro. H. Czeczotta,

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/duda-jan-tadeusz-001049

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 98
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 113-114, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 72, [foto]

Inne

stan na dzień 28.03.2023