Anna Adrian

Z Historia AGH
Anna Adrian
Anna Adrian.jpg
Nazwisko Adrian
Imię / imiona Anna
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 26 lipca 1949
Miejsce urodzenia Brzesko


Dyscyplina/specjalności matematyka, informatyka, inżynieria materiałowa, metalurgia, zastosowania matematyki i informatyki w inżynierii materiałowej i w metalurgii
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Anna Adrian (1949-)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, informatyka, inżynieria materiałowa, metalurgia, zastosowania matematyki i informatyki w inżynierii materiałowej i w metalurgii

Nota biograficzna

Urodziła się 26 lipca 1949 roku w Brzesku.

W 1973 roku ukończyła matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1973 roku rozpoczęła pracę - pod panieńskim nazwiskiem Brachucy - asystenta w Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1980 roku na podstawie pracy "Weryfikacja metod oceny własności spieków rudnych", której promotorem był profesor Eugeniusz Mazanek, uzyskała stopień doktora.

Była organizatorem i i kierownikiem Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Informatycznej i Edukacji Technicznej.

W 2014 roku przeszła na emeryturę.

Autorka ponad 60 publikacji.

Członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Akademicko Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/adrian-anna-004191

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 69
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 10

stan na dzień 18.03.2024