Andrzej Gonet

Z Historia AGH
Andrzej Gonet
Andrzej Gonet.jpg
Nazwisko Gonet
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 7 stycznia 1951
Miejsce urodzenia Krosno


Dyscyplina/specjalności wiertnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geoinżynieria, udostępnianie i eksploatacja złóż, inżynieria środowiska
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1996-1999, 2008-2012, 2012-2016)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19901993
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19931995
ProdziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19951996
DziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19961999
DziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20082012
DziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20122016

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet (1951–)

Dyscyplina/specjalności: Specjalność: wiertnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geoinżynieria, udostępnianie i eksploatacja złóż, inżynieria środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 7 stycznia 1951 roku w Krośnie.

W 1970 roku ukończył Technikum Elektryczne w Turaszówce, obecnie należy do Krosna.

W 1975 roku ukończył studia na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH, specjalizacja górnictwo i geologia. Uzyskał tytuł najlepszego studenta AGH w konkursie "Primus inter pares" i drugi student środowiska krakowskiego.

W 1975 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Równań Funkcyjnych Instytutu Matematyki AGH.

W 1976 roku ukończył studia podyplomowe w AGH o specjalności "Pedagogika wyższego szkolnictwa technicznego i w 1977 roku "Systemy przetwarzania informacji" oraz w 1981 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim "Informatykę".

W 1980 roku na podstawie pracy "Metodyka rozmieszczenia stabilizatorów w aspekcie sterowania odchyleniem głębokich otworów wiertniczych" napisanej pod kierunkiem profesora Karola Wojnara uzyskał doktorat.

Na początku lat 80-tych rozpoczął pracę w Zakładzie Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrologicznych i Inżynieryjnych Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego.

W 1989 roku na podstawie rozprawy "Technologia stołowego wiercenia otworów kierunkowych w świetle badań modelowych i warunków geologicznych" uzyskał habilitację.

W latach 1990-1996 był kierownik Zakładu Wiertnictwa, a w latach 1999–2008 Zakładu/Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii.

W latach 1987-1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego.

W 1994 roku został profesorem nadzwyczajnym, w 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 1990-1995 był prodziekanem Wydziału Wiertniczo-Naftowego, a następie w latach 1995-1996 prodziekanem i w latach 1996-1999 oraz 2008-2012 i 2012-2016 dziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Współorganizator powstałej w 1999 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. W latach 1999–2000 był prorektorem tej uczelni, zaś w latach 2000–2004 rektorem.

Autor około 400 publikacji.

Promotor 10 doktorów. Uczestniczył w pracach zabezpieczających kopalnie soli w Wieliczce, Slănic Prahova, Kłodawie i Bochni.

Członek Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk i Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Redakcyjnego zeszytów naukowych AGH „Wiertnictwo, Nafta, Gaz”, zespołów doradców prezesa Wyższego Urzędu Górniczego ds. Ratowania Kopalni Soli w Wieliczce, SITPNiG, Society of Petroleum Engineers (USA), Komisji Problemowej ds. Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Złota Odznaka Honorowa SITPNiG, Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gonet-andrzej-003286

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 287-288, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 256
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 133, 199, 200
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 131
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 54
  • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 99
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 101, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 5, foto]

Artykuły

  • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]

Inne

stan na dzień 4.09.2023