Krystyna Gustaw

Z Historia AGH
Krystyna Gustaw
Krystyna Gustaw.jpg
Nazwisko Gustaw
Imię / imiona Krystyna
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 26 sierpnia 1927
Miejsce urodzenia Strumień
Data śmierci 27 października 2007
Dyscyplina/specjalności fizykochemia, technologia chemiczna, materiały budowlane, technologia materiałów wiążących
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr hab., prof. AGH Krystyna Gustaw (1927–2007)

Dyscyplina/specjalności: fizykochemia, technologia chemiczna, materiały budowlane, technologia materiałów wiążących

Nota biograficzna

Urodziła się 26 sierpnia 1927 roku w Strumieniu, woj. bielskie. Zmarła 27 października 2007 roku. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1948 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJ, specjalizacja chemia.

W 1956 roku w UJ uzyskała stopień doktora.

W 1974 roku na podstawie rozprawy "Intensyfikacja procesu mielenia materiałów budowlanych - cementu, kamienia wapiennego i wapna palonego - przy zastosowaniu substancji powierzchniowo czynnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1990 roku została profesorem AGH.

W latach 1948–1996 pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W 1996 roku przeszła na emeryturę.

Uczestniczyła w pracach Komisji Ceramicznej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Prowadziła prace naukowo-badawcze z zakresu fizykochemii i technologii budowlanych tworzyw wiążących.

Autorka 50 publikacji naukowych, współtwórca 6 patentów.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (1973), Srebrna Odznaka Zasłużonego dla Budownictwa (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984)

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 107, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 36-37, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 110-111, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2007, nr 255 (31 X - 1 XI 2007), s. 20 [nekr.]

Inne

  • Wniosek o powołanie na stanowisko docenta w Instytucie Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych dr hab. Krystyny Gustaw. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 19.06.1975], s. 46-47