Jerzy Włodzimierz Białoskórski

Z Historia AGH
Jerzy Włodzimierz Białoskórski
Jerzy Bialoskorski.jpg
Nazwisko Białoskórski
Imię / imiona Jerzy Włodzimierz
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 11 lutego 1940
Miejsce urodzenia Delatyn


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, nauka o materiałach, materiały kompozytowe
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Jerzy Włodzimierz Białoskórski (1940–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, nauka o materiałach, materiały kompozytowe

Nota biograficzna

Urodził się 11 lutego 1940 roku w Delatynie.

W 1957 roku ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

W 1964 roku uzyskał dyplom na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1964 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Katedrze i Zakładzie Chemii Krzemianów Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1971 roku na podstawie pracy "Badania własności termicznych pirofilitu" uzyskał stopień doktora.

Autor i współautor ponad 70 publikacji i referatów naukowych, 9 patentów i 11 opracowań dla przemysłu. Brał udział w realizacji kilku grantów KBN.

Był członkiem Rady Wydział WIMiC.

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, Naczelnej Organizacji Technicznej i NSZZ "Solidarność".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bialoskorski-jerzy-002327

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 123-124, [foto]
  • Kwiek J.: "Solidarność" w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1980-1990. Kraków 2015, s. 91, 213, 353, 355, 367
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 145
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 24, [foto]


stan na dzień 13.09.2023