Zbigniew Józef Fajklewicz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zbigniew Józef Fajklewicz
Zbigniew Fajklewicz.jpg
Nazwisko Fajklewicz
Imię / imiona Zbigniew Józef
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 1 kwietnia 1932
Miejsce urodzenia Tarnów
Data śmierci 25 sierpnia 2020
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności Górnictwo i geologia inżynierska, Geofizyka
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego w latach 1966–72
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19641966
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19661972


Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Józef Fajklewicz (1932–2020)

Dyscyplina/specjalność: górnictwo i geologia inżynierska, geofizyka

Nota biograficzna

Urodził się 1 kwietnia 1932 roku w Tarnowie. Zmarł 25 sierpnia 2020 roku w Krakowie.

Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej (1956), doktorat (1959), habilitacja (1962), prof. nadzw. (1969), prof. zw. (1975).

W AGH asystent, adiunkt (1954–63), docent (1963–69), profesor (od 1969), kierownik Katedry Geofizyki Kopalnianej AGH (1960-64), prodziekan (1964–66) i dziekan (1966-72) Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. Senator AGH (1996-1999), kierownik Zakładu Geofizyki Geologicznej oraz kierownik Pracowni Geofizyki Technicznej AGH (1961-2002).

Staż naukowy odbył w University of Kansas, był wykładowcą Instytutu Górniczego w Leningradzie, Uniwersytetu w Uppsali, w Aarhus (Dania), w Ruhr-Univ., a także we Freibergu.

Konsultant Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Krakowie, Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych w Warszawie, rzeczoznawca SITPNaft, ekspert kopalni siarki w Iraku, Ministerstwa Zasobów Naturalnych w Syrii, badań aerogeofizycznych w Nigerii, członek zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Profesor Honorowy AGH 2009.

Autor ok. 240 publikacji oraz 3 patentów. Opiekun 23 prac doktorskich.

Członek licznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m. in. Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Twórca mikrograwimetrii górniczej — metody wykorzystującej pomiary zmian siły ciężkości do badań budowy geologicznej oraz prognozowania rozwoju procesów fizycznych zachodzących w górotworze w wyniku działalności człowieka, m.in. do przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom.


Profesor Honorowy AGH 2009 (za: "ustawiczny rozwój zastosowań metod geofizycznych w inżynierii i ochronie środowiska, w szczególności za opracowanie mikrograwimetrii; za integrację i owocną współpracę środowisk geofizyków i górników; za opracowanie podręczników akademickich i monografii, będących trwałym fundamentem prac grawimetrycznych; za pracę w naukowych organizacjach polskich i zagranicznych oraz dbałość o promocję macierzystej Uczelni").

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz liczne nagrody resortowe

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/fajklewicz-zbigniew-02050

Źródła do biogramu

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 270
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, Anna Żołna. Warszawa 1993, s. 151
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 81
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 22-23, [foto]

Artykuły

 • Górecka N., Górecki W.: Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza : Zbigniew Fajklewicz. Polish Journal of Mineral Resources 2006, Vol. 10, wyd. spec., s. 171, 192-193, [foto]
 • Jarzyna J.: Geofizyka środowiska na progu XXI wieku : konferencja i jubileusz 70-lecia prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Fajklewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 103, s. 8-9, [foto]
 • Notka biograficzna z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Zbigniewa Fajklewicza. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2002, nr 5, s. 50
 • Profesor Zbigniew Fajklewicz laureatem nagrody im. Mikołaja Kopernika. Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2010, nr 35, s. 22, [foto]
 • Profesor Zbigniew Fajklewicz profesorem honorowym AGH. Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2010, nr 30/31, s. 2, 14-15, [foto]
 • Profesor Zbigniew Fajklewicz Profesorem Honorowym AGH. Vivat Akademia : periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej dla absolwentów AGH 2010, nr 5, s. 54, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 23.09.2009], s. 2, 15-16, 39