Zbigniew Józef Fajklewicz

Z Historia AGH
Zbigniew Józef Fajklewicz
Zbigniew Fajklewicz.jpg
Nazwisko Fajklewicz
Imię / imiona Zbigniew Józef
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 1 kwietnia 1932
Miejsce urodzenia Tarnów
Data śmierci 25 sierpnia 2020
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności Górnictwo i geologia inżynierska, Geofizyka
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1966–1972)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19641966
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19661972

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Józef Fajklewicz (1932–2020)

Dyscyplina/specjalność: górnictwo i geologia inżynierska, geofizyka

Nota biograficzna

Urodził się 1 kwietnia 1932 roku w Tarnowie. Zmarł 25 sierpnia 2020 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1956 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1956 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie Magnetyki i Grawimetrii Poszukiwawczej Katedry Geologii Kopalnianej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1959 roku na podstawie pracy "Zastosowanie pojęcia reziduum grawimetrycznego do opracowania metody wydzielania anomalii lokalnych z tła regionalnego i porównanie jej z kilkoma istniejącymi metodami" uzyskał doktorat. W 1962 roku na podstawie rozprawy "Approximierung der Regionalfelder der Schwerkraft durch Polynome höherer Grade im Lichte der Möglichkeit ihrer numerischen Aurechnung" uzyskał habilitację.

W 1969 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1975 roku otrzymał tytuł profesora.

W AGH asystent, adiunkt (1954–63), docent (1963–69), profesor (od 1969), kierownik Katedry Geofizyki Kopalnianej AGH (1960-64), prodziekan (1964–66) i dziekan (1966-72) Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. Senator AGH (1996-1999), kierownik Zakładu Geofizyki Geologicznej oraz kierownik Pracowni Geofizyki Technicznej AGH (1961-2002).

Staż naukowy odbył w University of Kansas, był wykładowcą Instytutu Górniczego w Leningradzie, Uniwersytetu w Uppsali, w Aarhus (Dania), w Ruhr-Univ., a także we Freibergu.

Konsultant Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Krakowie, Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych w Warszawie, rzeczoznawca SITPNaft, ekspert kopalni siarki w Iraku, Ministerstwa Zasobów Naturalnych w Syrii, badań aerogeofizycznych w Nigerii, członek zespołu ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Profesor Honorowy AGH 2009.

Autor około 270 publikacji naukowych, podręczników, 7 książek oraz 3 patentów.

Promotor 23 prac doktorskich.

Członek licznych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m. in. Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Twórca mikrograwimetrii górniczej — metody wykorzystującej pomiary zmian siły ciężkości do badań budowy geologicznej oraz prognozowania rozwoju procesów fizycznych zachodzących w górotworze w wyniku działalności człowieka, m.in. do przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom.

Profesor Honorowy AGH 2009 (za: "ustawiczny rozwój zastosowań metod geofizycznych w inżynierii i ochronie środowiska, w szczególności za opracowanie mikrograwimetrii; za integrację i owocną współpracę środowisk geofizyków i górników; za opracowanie podręczników akademickich i monografii, będących trwałym fundamentem prac grawimetrycznych; za pracę w naukowych organizacjach polskich i zagranicznych oraz dbałość o promocję macierzystej Uczelni").

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”, Złota Odznaka „Za zasługi dla Ziemi Lubelskiej”, Złota Odznaka „Zasłużony dla rozwoju województwa katowickiego”, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Rozwoju Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych”, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Polskiej Geologii”. Wielokrotnie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/fajklewicz-zbigniew-002050

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 193
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 270
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, Anna Żołna. Warszawa 1993, s. 151
 • [Skład Osobowy AGH … 1956/57]. Kraków 1957, s. 109
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 81
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 22-23, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2020, nr 201 (28 VIII 2020) s. 36 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2020, nr 204 (1 IX 2020) s. 17 [nekr.]
 • Górecka N., Górecki W.: Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza : Zbigniew Fajklewicz. Polish Journal of Mineral Resources 2006, Vol. 10, wyd. spec., s. 171, 192-193, [foto]
 • Jarzyna J.: Geofizyka środowiska na progu XXI wieku : konferencja i jubileusz 70-lecia prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Fajklewicza. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 103, s. 8-9, [foto]
 • Notka biograficzna z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Zbigniewa Fajklewicza. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2002, nr 5, s. 50
 • Profesor Zbigniew Fajklewicz laureatem nagrody im. Mikołaja Kopernika. Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2010, nr 35, s. 22, [foto]
 • Profesor Zbigniew Fajklewicz profesorem honorowym AGH. Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2010, nr 30/31, s. 2, 14-15, [foto]
 • Profesor Zbigniew Fajklewicz Profesorem Honorowym AGH. Vivat Akademia : periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej dla absolwentów AGH 2010, nr 5, s. 54, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 23.09.2009], s. 2, 15-16, 39

Inne