Bogusław Cisło

Z Historia AGH
Bogusław Cisło
Bogusław Cisło.jpg
Nazwisko Cisło
Imię / imiona Bogusław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 10 czerwca 1951
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 17 marca 2005
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, geodezja górnicza
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Bogusław Cisło (1951-2005)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, geodezja górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 10 czerwca 1951 roku w Krakowie. Zmarł 17 marca 2005 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1969 roku ukończył X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie.

W 1974 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Geodezji Górniczej AGH uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety górniczego. Od 1973 roku równolegle studiował na Wydziale Górniczym, kończąc je w 1976 roku uzyskaniem absolutorium.

1 października 1974 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geodezji Górniczej Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1984 roku na podstawie pracy "System informacji geodezyjno-górniczej o stanie szybu" uzyskał stopień doktora.

W latach 70-tych ukończył podyplomowe Studium Pedagogiczne oraz kilka kursów z zakresu zastosowań matematyki i statystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1989 roku odbył staże zawodowe w kilku kopalniach: KWK "Zabrze-Bielszowice", ZG "Rudna" i ZG "Lubin".

Od początku pracy prowadził wykłady i zajęcia oraz kierował praktykami uczelnianymi z zakresu geodezji górniczej dla studentów dziennych i zaocznych Wydziału Geodezji Górniczej, a od 1992 roku w związku ze zmianą nazwy, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Prowadził również zajęcia z informatyki w geodezji górniczej dla tych studentów oraz zajęcia z zakresu geodezji i geodezji górniczej ze studentami Wydziału Górniczego i Wiertniczo-Naftowego. Co roku był promotorem kilku prac dyplomowych.

Był współautorem szeregu prac naukowo-badawczych wyróżnionych nagrodami Ministra MEN i Rektora AGH, a dotyczących badań deformacji obiektów kopalnianych.

Opracował i wdrożył w kilkudziesięciu kopalniach pakiet obliczeniowy "Geodezja" z zakresu miernictwa górniczego.

Autor wielu publikacji i referatów z zakresu technologii pomiaru i wyrównywania osnów kopalnianych oraz nowoczesnych technologii pomiarów w badaniach deformacji obiektów na terenach górniczych.

Uczestniczył w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Był członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Górników Polskich.

Był synem profesora Jana Cisło, pracownika AGH.

Odznaczenia i nagrody

Złota Odznaka "Młoda myśl dla kraju SZSP", tytuł honorowy "Inżynier Górniczy I stopnia", "Dyrektor Górniczy I stopnia", Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla Górnictwa RP", kilkakrotnie Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/cislo-boguslaw-005022

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 241
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 126, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 18-19, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 41
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 56, [foto]