Teresa Eckes

Z Historia AGH
Teresa Eckes
Teresa Eckes.jpg
Nazwisko Eckes
Imię / imiona Teresa
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 2 października 1946


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, geomorfologia, ochrona środowiska, ochrona gleb
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Teresa Eckes (1946-) (pracę zawodową rozpoczęła pod nazwiskiem Bubka)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, geomorfologia, ochrona środowiska, ochrona gleb

Nota biograficzna

Urodziła się 2 października 1946 roku.

W 1970 roku ukończyła Wydział Geodezji Górniczej AGH. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Zakładzie Geodezji Górniczej Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej. W swojej pracy skupiła się na problematyce oddziaływania przemysłu na środowisko przyrodnicze.

W 1979 roku na podstawie pracy "Metodyka inwentaryzacji warunków środowiska przyrodniczego rejonów górniczych dla celów jego kształtowania i ochrony" napisanej pod kierunkiem profesora Czesława Żuławskiego w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska WGGiIŚ uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Po uzyskaniu doktoratu kontynuowała działalność w zakresie badania antropologicznych przekształceń komponentów środowiska przyrodniczego. Jako wynik prac naukowych i doświadczeń dydaktycznych wydała w 1985 roku podręcznik akademicki "Sozologia dla geodetów". Była członkiem zespołu, który przez swoją aktywną działalność doprowadził do utworzenia, w ramach Wydziału Geodezji Górniczej, nowego kierunku "Inżynieria Środowiska". Prowadziła zajęcia dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych. Dla studentów przygotowała podręcznik akademicki "Ćwiczenia z geomorfologii dla geodetów" wydany w 2001 roku.

Jej działalność naukowa była ukierunkowana na ocenę oddziaływania przemysłu na środowisko glebowe z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej do opisu i analiz.

Pracowała w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Autorka około 60 publikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, Naczelnej Organizacji Technicznej, była zaangażowana w działalność normalizacyjną w dziedzinie ochrony środowiska, będąc członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 192 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/eckes-teresa-001845

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 116, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1970/71]. Kraków 1971, s. 51
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 80


stan na dzień 6.02.2023