Stanisław Gracjan Bednarz

Z Historia AGH
Stanisław Gracjan Bednarz
Stanislaw Bednarz.jpg
Nazwisko Bednarz
Imię / imiona Stanisław Gracjan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 3 lutego 1945
Miejsce urodzenia Nowa Wieś


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, budowa i eksploatacja maszyn, budowa i eksploatacja urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych, systemy zarządzania jakością
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich Instytutu Wiertniczo-Naftowego WW-N (1982–1986)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Stanisław Gracjan Bednarz (1945–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, budowa i eksploatacja maszyn, budowa i eksploatacja urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych, systemy zarządzania jakością

Nota biograficzna

Urodził się 3 lutego 1945 roku w Nowej Wsi w powiecie niskim.

W 1968 roku ukończył Wydział Górniczy AGH ze specjalizacją wiertnictwo.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geologii Naftowej Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1975 roku na podstawie pracy "Trwałość ułożyskowania świdra trójgryzowego z zastosowaniem ślizgowego łożyska głównego" uzyskał stopień doktora.

W latach 1982-1986 był kierownikiem Zakładu Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich Instytutu Wiertniczo-Naftowego WW-N.

W latach 1986-1988 był visiting professor w Bright Star University Brega w Libii.

W latach 1998-2010 był zastępcą kierownika Laboratorium Badań Atestacyjnych Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych.

W latach 1976-1986 i 1989-2010 był członkiem Rady Wydziału WNiG.

W latach 2002-2005 był członkiem Senatu AGH.

W latach 1969-2009 był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „ROTOR”.

W latach 1998-2001 był członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Urządzeń Naftowych NAFTOMET.

Od 2000 roku był egzaminatorem w IWCF International Well Control Forum w Wielkiej Brytanii.

Rzeczoznawca SITPNiG nr 501.

Autor ponad 140 publikacji, w tym 6 książek oraz 12 patentów.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Głównej Komisji Informacji Naukowo-Technicznej, Głównej Komisji ds. Maszyn i Urządzeń Górnictwa Naftowego, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Komisji ds. Urządzeń i Maszyn Górniczych Wyższego Urzędu Górniczego, Society of Petroleum Engineers (USA), International Well Control Forum, Komitetu Technicznego nr 31 ds. Górnictwa Naftowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa SITPNiG, Odznaka Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Dyrektor Górniczy I stopnia, Brązowa Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Society of Petroleum Engineers South Central E

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bednarz-stanislaw-003280

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 281, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 144
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 45
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 20-21, [foto]

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

stan na dzień 13.09.2023