Instalacja na powierzchni kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego