Roman Bromowicz

Z Historia AGH
Roman Bromowicz
Roman Bromowicz.jpg
Nazwisko Bromowicz
Imię / imiona Roman
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 sierpnia 1921
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 3 lipca 1975
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH (1969-1975)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia Polski Ludowej

Prof. dr hab. inż. Roman Bromowicz (1921-1975)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 6 sierpnia 1921 roku w Krakowie, zmarł 3 lipca 1975 roku tamże. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył Państwową Szkołę Techniczną Górniczo-Hutniczo-Mierniczą w Krakowie (1940-1941). W latach 1945-1950 studiował na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej/AGH w Krakowie.

Dr - AGH 1961, dr hab. - AGH 1962, prof. (tytuł) 1971.

Podczas studiów był w latach 1946-1949 młodszym asystentem przy katedrze miernictwa górniczego. W latach 1950-1951 pracował jako sztygar w kopalni "Stalin" ("Sosnowiec"). Później był zatrudniony ponownie na AGH kolejno jako starszy asystent, adiunkt, zastępca profesora, docent i profesor nadzwyczajny. W latach 1963-1965 p.o. kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, a następnie jej był kierownikiem tej katedry 1965-1969. Dyrektor Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń na Wydziale Górniczym AGH 1969-1975.

Opracował metodę optymalizacji podstawowych parametrów kopalni, był również współtwórcą metody kompleksowego zagospodarowania złóż kopalin użytecznych, zastosowanej m.in. w Lubińsko-Głogowskim Okręgu Miedziowym.

Autor kilkudziesięciu publikacji w tym 5 książek. Wykształcił 300 mgr inż. i inż. ze specjalności projektowanie i budowa kopalń. Promotor kilkunastu doktoratów.

Członek rady naukowo-technicznej Komisji Węglowej RWPG od 1963, członek Komisji Miedziowej od 1964, sekretarz Zespołu Problemowego Komitetu Górnictwa PAN od 1963, członek Zespołu Problemowego przy Wyższym Urzędzie Górniczym 1963-1968, członek Sekcji Postępu Technicznego i Budownictwa Górniczego zarządu głównego SITG od 1967.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 25-lecia RWPG, Zespołowa Nagroda Państwowa I stopnia w dziedzinie postępu technicznego, nagrody Rektora AGH, Honorowa Odznaka Ratownika Górniczego, Odznaka Zasłużonego dla Ziemi Krakowskiej i inne

Źródła do biogramu

Książki

 • Bromowicz J.: Prof. dr Jan Nowak - sukcesor odkrywczych dokonań R. Zubera : prof. Jan Nowak (1880-1940) : paleontolog, geolog naftowy, tektonik, autor pierwszej szczegółowej mapy geologicznej Krynicy. W: Zdrojowisko Krynica w 100-lecie państwowości : epoka wybitnych naukowców. Red. nauk. T. Słomka. Kraków 2020, s. 101-116, [foto]
 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 209
 • Niekonwencjonalne metody kształcenia studentów AGH. Pod red. B. Barchańskiego. Kraków 2016, s. 9-51, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 31-32, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego [AGH] 1919-1999. Kraków 1999, s. 64, 66, 68, 70, 75, 77, 112
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego [AGH] 1919-2009 : (od listopada 2002 roku Wydział Górniczy nosi nazwę Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii). Wyd. 2 popr. i poszerz. Kraków 2009, s. 4, 83, 86, 88, 90, 101, 103, 109
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 39

Artykuły

 • Prof. dr hab. inż. Roman Bromowicz : [nekr.]. Rudy i Metale Nieżelazne 1975, R. 20, nr 10, s. 507, [foto]
 • Profesor dr habil. inż. Roman Bromowicz : [nekr.]. Budownictwo Górniczo-Przemysłowe i Kopalnictwo Rud 1975, nr 4, s. 18, [foto]
 • "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników. Przegląd Górniczy 1986, T. 42, nr 11-12, s. 390
 • Wspomnienie o prof. dr hab. inż. górniczym Romanie Bromowiczu: [nekr.]. Ochrona Terenów Górniczych 1975, R. 9, nr 33, s. 64-65, [foto]
 • Wspomnienie o Profesorze Romanie Bromowiczu. Projekty - Problemy - Budownictwo Węglowe 1975, R. 20, nr 7-8 , s. 59, [foto]