Wiktor Głowacki

Z Historia AGH
Wiktor Głowacki
Wiktor Glowacki.jpg
Nazwisko Głowacki
Imię / imiona Wiktor
Tytuły / stanowiska Wykładowca i adiunkt inż.
Data urodzenia 29 lipca 1905
Miejsce urodzenia Skała
Data śmierci 20 październia 1958
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo, automatyka maszyn górniczych
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Wykładowca i adiunkt inż. Wiktor Głowacki (1905–1958)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, automatyka maszyn górniczych

Nota biograficzna

Urodził się 29 lipca 1905 roku w Skale pod Olkuszem. Zmarł 20 października 1958 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1926 roku przeszedł na Wydział Górniczy Akademii Górniczej, który ukończył w 1937 roku. W czasie studiów został zatrudniony jako młodszy asystent w Katedrze Geologii Stosowanej (1930–1933). Po studiach pracował w kopalniach soli w Wieliczce i Bochni, a następnie w kopalniach węgla na Górnym Śląsku. W czasie II wojny światowej nauczał w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie, której od września 1945 roku do śmierci był dyrektorem. W 1946 roku objął kierownictwo Liceum Przemysłu Węglowego w Krakowie, późniejszego Technikum Górniczego.

W latach 1946–1951 pracował na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Górnictwa i Przeróbki Mechanicznej Akademii Górniczej. Od 1957 roku był adiunktem w Katedrze Maszyn Górniczych AG i równocześnie wykładowcą przedmiotu „Automatyka maszyn górniczych” na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

Członek Stronnictwa Demokratycznego i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Brał udział w pracach Ministerialnej Komisji do opracowania programów nauczania dla techników górniczych.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 62-63, [foto]
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 74-75, [foto] (Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Kol. Wiktor Głowacki. Szkoła Zawodowa 1959, nr 2, s. 57