Ewa Drygalska

Z Historia AGH
Ewa Drygalska
Ewa Drygalska.jpg
Nazwisko Drygalska
Imię / imiona Ewa
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 27 kwietnia 1949
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, ceramika ogniotrwała, materiały do specjalistycznych zastosowań w nowoczesnych procesach cieplno-energetycznych
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Ewa Drygalska (1949–)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, ceramika ogniotrwała, materiały do specjalistycznych zastosowań w nowoczesnych procesach cieplno-energetycznych

Nota biograficzna

Urodziła się 27 kwietnia 1949 roku w Krakowie. Początkowo używała nazwiska Karcz.

W 1967 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie.

W 1972 roku ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1972 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zespole Tunelu Generatora MHD w Uczelniano-Przemysłowym Instytucie Nowych Konwersji Energii Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, następnie od 1980 roku była tam adiunktem.

W 1979 roku na WIMiC uzyskała stopień doktora.

Od 1983 roku była adiunktem w Zakładzie Tworzyw Ogniotrwałych i Solnotlenkowych Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Zatrudniona była w Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC.

Autorka i współautorka około 100 publikacji i 5 patentów.

Członek SITPH.

Odznaczenia i nagrody

Brązowa Odznaka SITPH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/drygalska-ewa-002356

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 229
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 137, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 95
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 83
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 70, [foto]

stan na dzień 28.03.2023