Stanisław Bladowski

Z Historia AGH
Stanisław Bladowski
Stanislaw Bladowski.jpg
Nazwisko Bladowski
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr inż., prof AGH
Data urodzenia 27 listopada 1902
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 4 października 1971
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, konstrukcja oraz eksploatacja kabli i przewodów wysokiego napięcia, bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych, gospodarka energetyczna
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Urządzeń i Sieci Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969-1971)
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr inż., prof AGH Stanisław Bladowski (1902–1971)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, konstrukcja oraz eksploatacja kabli i przewodów wysokiego napięcia, bezpieczeństwo przy urządzeniach elektrycznych, gospodarka energetyczna

Nota biograficzna

Urodził się 27 listopada 1902 roku w Krakowie. Zmarł 4 października 1971 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej w 1930 roku (dyplom inżyniera elektryka). W 1950 roku na podstawie pracy "Obciążalność kabli elektroenergetycznych w urządzeniach elektrycznych w górnictwie i hutnictwie", napisanej pod kierunkiem profesora Ludgera Szklarskiego, uzyskał stopień doktora.

W 1956 roku mianowany profesorem nadzwyczajnym AGH.

Pracował w Miejskim Zakładzie Elektrycznym we Lwowie, Państwowej Szkole Technicznej we Lwowie, Elektrowni Warszawa, Fabryce Kabli w Krakowie. Był dyrektorem Południowego Zjednoczenia Przemysłu Elektrycznego w Katowicach, wykładowcą Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach.

W roku 1947 rozpoczął wykłady z urządzeń i sieci elektrycznych na Akademii Górniczej. Był zastępcą profesora i profesorem nadzwyczajnym (od 1956 roku), kierownikiem Katedry Urządzeń i Sieci Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1969 roku), kierownikiem Zakładu Urządzeń i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych (1969-1971).

Autor 16 książek oraz ponad 100 artykułów.

Członek Komitetu Elektryfikacji PAN, Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka Honorowa NOT, SEP i TNOiK, godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz TNOiK

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 19-23, [foto]
 • Florkowska B. [et al.]: Wysokie napięcie w elektroenergetyce : wybrane zagadnienia i obliczenia. Kraków 2020, s. 764, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 16
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 21-23, [foto]
 • Polacy zasłużeni dla elektryki : początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki. Pod red. J. Hickiewicza. Warszawa ; Gliwice ; Opole 2009, 273-278, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 16. Red. nacz. J. Piłatowicz. Warszawa 2005, s. 17-19, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 13-16, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 19-23, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 12, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 292, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 28, [foto]

Artykuły

 • Florkowska B.: Profesor Stanisław Bladowski (1902-1971) : inicjator badań i kształcenia elektroenergetyków na Wydziale Elektrycznym AGH. Biuletyn AGH 2022, nr 169, s. 35-37, [foto]
 • Florkowska B.: Sesja poświęcona uczczeniu pamięci profesorów Stanisława Bladowskiego i Ludgera Szklarskiego. Biuletyn AGH 2013, nr 61, s. 25-26, [foto]
 • Przybyłowski W., Turkiewicz L.: Pamięci profesora Stanisława Bladowskiego. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza ; nr 390. [Seria] Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa 1973, z. 53, S. 9-13, [foto]
 • Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Bladowskim. Elektrotechnika : kwartalnik AGH 1984, T. 3, z. 2, s. 215-218, [foto]