Andrzej Buczek

Z Historia AGH
Andrzej Buczek
Andrzej Buczek.jpg
Nazwisko Buczek
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 10 września 1948
Miejsce urodzenia Nawojowa Góra


Dyscyplina/specjalności metalurgia, energetyka, wymiana ciepła, gospodarka energetyczna, spalanie paliw, technika cieplna
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejDr hab. inż., prof. AGH Andrzej Buczek (1948-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, energetyka, wymiana ciepła, gospodarka energetyczna, spalanie paliw, technika cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 10 września 1948 roku w Nawojowej Górze.

W 1973 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH.

W 1973 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Techniki Cieplnej i Pieców Przemysłowych Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Aproksymacja walcem lub płytą graniastosłupa prostokątnego w obliczeniach czasu nagrzewania wsadu masywnego", której promotorem był profesor Roman Woźniacki, uzyskał stopień doktora.

W 2005 roku na podstawie rozprawy "Zastosowanie brzegowego zagadnienia odwrotnego do identyfikacji współczynnika przejmowania ciepła podczas chłodzenia" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Autor około 90 publikacji i 3 patentów.

Promotor 3 prac doktorskich.

Kierownik i wykonawca kilku prac badawczych.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/buczek-andrzej-002884

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 71
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 42, [foto]

Inne

  • A. BUCZEK | AGH University of Science and Technology in Kraków, Kraków | AGH | Department of Heat Engineering and Environment Protection | [online] [przeglądany 25.04.2023]. Dostępny w: https://www.researchgate.net/profile/A-Buczek

stan na dzień 26.04.2023