Atrybut:Birth date

Z Historia AGH

To jest własność typu Tekst.

Wyświetlanie 500 stron przy użyciu tej właściwości.
K
1 czerwca 1978  +
M
1 grudnia 1867  +
1 grudnia 1919  +
W
1 grudnia 1930  +
R
1 grudnia 1935  +
M
1 grudnia 1939  +
G
1 grudnia 1946  +
W
1 grudnia 1954  +
H
1 kwietnia 1879  +
G
1 kwietnia 1883  +
T
1 kwietnia 1923  +
F
1 kwietnia 1932  +
E
1 kwietnia 1933  +
G
1 kwietnia 1943  +
K
1 kwietnia 1945  +
S
1 kwietnia 1953  +
N
1 lipca 1936  +
M
P
1 listopada 1880  +
K
1 listopada 1892  +
S
1 maja 1942  +
O
1 maja 1978  +
S
1 marca 1875  +
R
1 marca 1919  +
K
L
1 marca 1944  +
P
1 marca 1950  +
M
1 października 1884  +
C
1 października 1890  +
P
1 października 1902  +
K
1 października 1906  +
B
1 października 1919  +
M
1 października 1932  +
B
1 października 1936  +
S
1 października 1938  +
P
1 października 1939  +
S
1 sierpnia 1923  +
K
1 sierpnia 1926  +
J
1 sierpnia 1942  +
1 sierpnia 1943  +
P
1 stycznia 1912  +
S
1 stycznia 1917  +
O
1 stycznia 1926  +
P
1 stycznia 1926  +
K
1 stycznia 1927  +
B
1 stycznia 1930  +
D
1 stycznia 1931  +
J
1 stycznia 1933  +
O
1 stycznia 1943  +
H
1 stycznia 1943  +
J
1 stycznia 1945  +
R
1 stycznia 1946  +
S
1 stycznia 1947  +
M
1 stycznia 1949  +
K
1 stycznia 1952  +
U
1 stycznia 1956  +
M
1 stycznia 1963  +
B
1 stycznia 1965  +
S
1 września 1883  +
K
1 września 1942  +
D
1 września 1944  +
M
1 września 1949  +
N
1 września 1960  +
R
1 września 1962  +
K
10 czerwca 1901  +
R
10 czerwca 1922  +
G
10 czerwca 1925  +
F
10 czerwca 1931  +
T
10 czerwca 1937  +
B
10 czerwca 1941  +
C
10 czerwca 1951  +
P
10 grudnia 1921  +
F
10 grudnia 1943  +
N
10 grudnia 1947  +
T
10 grudnia 1950  +
J
10 grudnia 1950  +
T
10 grudnia 1971  +
B
10 grudnia 1972  +
L
10 kwietnia 1916  +
M
10 kwietnia 1921  +
T
10 kwietnia 1921  +
D
10 kwietnia 1938  +
R
10 kwietnia 1944  +
10 kwietnia 1944  +
B
10 kwietnia 1947  +
K
10 kwietnia 1948  +
P
10 lipca 1913  +
M
10 lipca 1944  +
10 listopada 1955  +
B
Ś
10 lutego 1917  +
M
K
10 lutego 1946  +
S
10 lutego 1950  +
D
10 lutego 1951  +
B
10 lutego 1969  +
M
10 luty 1940  +
K
10 maja 1901  +
C
10 maja 1912  +
Ż
10 maja 1930  +
W
R
10 marca 1880  +
G
10 marca 1927  +
M
10 marca 1930  +
N
10 marca 1936  +
P
10 marca 1938  +
F
10 marca 1940  +
G
10 marca 1949  +
Ż
10 października 1898  +
J
10 października 1906  +
W
10 października 1925  +
K
10 października 1935  +
W
10 października 1938  +
K
10 października 1940  +
S
10 października 1941  +
D
10 października 1942  +
S
10 października 1946  +
10 sierpnia 1914  +
F
10 sierpnia 1929  +
B
10 sierpnia 1950  +
R
10 sierpnia 1952  +
S
10 stycznia 1968  +
R
10 września 1930  +
N
10 września 1940  +
S
10 września 1945  +
W
10 września 1946  +
B
10 września 1948  +
C
10 września 1957  +
K
11 czerwca 1886  +
J
11 czerwca 1920  +
W
11 czerwca 1928  +
B
11 czerwca 1946  +
G
11 czerwca 1952  +
S
11 czerwca 1954  +
Ś
11 czerwca 1956  +
T
11 grudnia 1925  +
R
11 grudnia 1947  +
M
11 grudnia 1965  +
S
11 kwietnia 1943  +
A
11 kwietnia 1908  +
B
11 kwietnia 1916  +
K
11 kwietnia 1919  +
T
11 kwietnia 1929  +
G
11 kwietnia 1950  +
L
D
11 lipca 1951  +
K
11 listopada 1915  +
B
11 listopada 1947  +
M
11 lutego 1925  +
K
11 lutego 1928  +
B
11 maja 1926  +
K
11 maja 1931  +
11 maja 1932  +
R
11 maja 1958  +
M
P
11 marca 1933  +
K
11 marca 1942  +
M
G
S
11 października 1951  +
C
11 października 1969  +
D
11 sierpnia 1924  +
Ł
11 stycznia 1931  +
R
11 stycznia 1932  +
D
11 stycznia 1942  +
K
11 stycznia 1948  +
T
11 stycznia 1959  +
A
11 wrzesnia 1903  +
K
11 września 1882  +
11 września 1924  +
T
11 września 1932  +
Ś
11 września 1940  +
B
12 czerwca 1907  +
P
12 czerwca 1936  +
M
12 czerwca 1946  +
Z
12 czerwca 1947  +
K
12 grudnia 1887  +
S
12 grudnia 1898  +
W
12 grudnia 1920  +
R
12 grudnia 1925  +
L
12 grudnia 1929  +
K
12 grudnia 1933  +
12 grudnia 1942  +
S
12 kwietnia 1920  +
G
12 lipca 1903  +
S
C
12 lipca 1935  +
S
12 lipca 1942  +
K
12 lipca1907  +
F
12 listopada 1949  +
B
12 listopada 1956  +
K
12 lutego 1923  +
M
12 lutego 1951  +
G
12 maja 1890  +
S
Z
12 maja 1939  +
W
H
12 marca 1936  +
S
K
12 marca 1949  +
C
12 października 1898  +
M
12 października 1924  +
W
12 października 1955  +
K
12 października 1971  +
12 sierpnia 1923  +
B
12 sierpnia 1926  +
G
12 sierpnia 1930  +
P
12 stycznia 1922  +
Ł
12 stycznia 1934  +
K
12 stycznia 1939  +
13 grudnia 1933  +
M
13 grudnia 1944  +
Z
13 grudnia 1955  +
R
13 kwietnia 1945  +
B
13 lipca 1911  +
H
13 lipca 1927  +
P
13 lipca 1961  +
S
13 listopada 1942  +
Z
13 listopada 1947  +
W
13 listopada 1964  +
B
13 listopada 1966  +
13 lutego 1882  +
K
13 lutego 1919  +
P
13 lutego 1933  +
S
13 lutego 1941  +
M
13 lutego 1951  +
P
13 luty 1943  +
S
13 luty 1944  +
Ś
13 maja 1924  +
F
13 maja 1930  +
L
13 maja 1934  +
A
13 maja 1938  +
M
13 maja 1956  +
K
13 marca 1921  +
P
13 marca 1928  +
L
13 marca 1931  +
B
13 marca 1943  +
W
H
13 marca 1959  +
N
13 października 1918  +
C
13 sierpnia 1899  +
M
13 sierpnia 1925  +
13 sierpnia 1939  +
K
13 sierpnia 1940  +
D
13 sierpnia 1940  +
N
13 sierpnia 1944  +
J
13 stycznia 1897  +
M
13 stycznia 1940  +
H
13 stycznia 1960  +
D
13 września 1903  +
O
13 września 1914  +
M
13 września 1938  +
P
13 września 1953  +
T
14 czerwca 1906  +
S
14 czerwca 1938  +
M
14 czerwca 1944  +
J
14 czerwca 1946  +
P
14 czerwca 1947  +
B
14 grudnia 1912  +
J
14 grudnia 1932  +
M
14 grudnia 1957  +
P
14 grudnia 1957  +
G
14 kwietnia 1889  +
S
14 kwietnia 1928  +
B
14 kwietnia 1952  +
14 lipca 1905  +
M
14 lipca 1954  +
W
14 listopada 1891  +
S
14 listopada 1912  +
14 listopada 1929  +
B
14 listopada 1955  +
K
W
14 lutego 1911  +
Ś
14 lutego 1939  +
T
14 lutego 1947  +
S
14 lutego 1949  +
W
14 lutego 1961  +
K
14 lutego 1967  +
T
14 luty 1931  +
Z
14 maja 1945  +
M
14 marca 1926  +
14 października 1916  +
K
14 października 1930  +
S
14 października 1943  +
Ś
14 sierpnia 1914  +
W
14 sierpnia 1939  +
L
14 sierpnia 1943  +
G
14 sierpnia 1961  +
Z
14 stycznia 1888  +
S
14 stycznia 1898  +
G
14 stycznia 1940  +
M
14 stycznia 1947  +
P
14 września 1878  +
Z
14 września 1925  +
S
14 września 1938  +
B
14 września 1942  +
C
14 września 1969  +
R
15 czerwca 1947  +
M
15 czerwca 1950  +
15 czerwca 1951  +
R
15 czerwca 1955  +
P
15 grudnia 1890  +
W
15 kwietnia 1899  +
15 kwietnia 1943  +
G
15 kwietnia 1946  +
S
15 kwietnia 1968  +
M
15 lipca 1892  +
S
15 lipca 1894  +
15 lipca 1944  +
K
15 listopada 1908  +
N
15 listopada 1921  +
G
15 listopada 1927  +
D
15 listopada 1936  +
15 listopada 1937  +
M
B
15 lutego 1882  +
K
15 lutego 1889  +
J
15 lutego 1933  +
N
15 lutego 1944  +
J
15 lutego 1965  +
N
15 maja 1887  +
K
15 maja 1893  +
N
15 maja 1931  +
W
15 marca 1869  +
S
W
15 marca 1918  +
B
15 marca 1932  +
K
15 marca 1942  +
G
15 marca 1955  +
O
15 października 1923  +
P
15 października 1929  +
Ł
15 października 1938  +
P
15 października 1940  +
S
15 października 1945  +
J
15 sierpnia 1916  +
T
15 sierpnia 1939  +
F
K
L
15 stycznia 1876  +
J
15 stycznia 1935  +
H
15 stycznia 1937  +
J
15 stycznia 1938  +
W
15 stycznia 1944  +
15 stycznia 1965  +
K
15 września 1897  +
B
15 września 1930  +
G
15 września 1934  +
M
16 czerwca 1907  +
S
16 czerwca 1916  +
P
16 grudnia 1972  +
S
16 kwietnia 1922  +
K
16 kwietnia 1926  +
16 kwietnia 1933  +
N
16 kwietnia 1953  +
P
16 kwietnia 1955  +
16 listopada 1929  +
16 lutego 1924  +
T
16 lutego 1949  +
K
16 lutego 1949  +
R
16 maja 1874  +
K
B
16 maja 1932  +
C
16 maja 1934  +
J
16 maja 1936  +
P
16 maja 1950  +
Ł
16 maja 1963  +
P
16 maja 1971  +
K
16 marca 1905  +
L
16 marca 1905  +
W
16 października 1912  +
M
16 października 1919  +
R
16 października 1945  +
W
16 października 1946  +
R
16 października 1957  +
J
16 sierpnia 1915  +
S
16 sierpnia 1918  +
B
16 sierpnia 1943  +
C
S
16 stycznia 1948  +
Z
16 stycznia 1949  +
G
16 września 1926  +
P
16 września 1941  +
G
16 września 1941  +
F
16 września 1946  +
M
16 września 1946  +
A
16 września 1947  +
T
16 września 1949  +
A
16 września 1950  +
G
16 września 1970  +
C
17 sierpnia 1878  +
G
17 czerwca 1922  +
K
17 czerwca 1928  +
W
17 czerwca 1932  +
P
17 czerwca 1936  +
T
17 grudnia 1875  +
B
17 grudnia 1896  +
P
17 grudnia 1901  +
H
17 grudnia 1918  +
P
17 kwietnia 1920  +
C
17 kwietnia 1959  +
R
B
M
17 lipca 1920  +
Ż
S
17 lipca 1941  +
17 lipca 1942  +
Z
17 lipca 1947  +
K
17 lipca 1959  +
17 listopada 1902  +
Z
17 listopada 1937  +
C
Ł
17 listopada 1945  +
F
17 listopada 1948  +
P
17 listopada 1949  +
D
17 listopada 1973  +
C
M
K
17 lutego1968  +
S
R
17 maja 1948  +
Z
17 marca 1901  +
G
17 marca 1908  +
H
17 marca 1944  +
Z
17 października 1907  +
P
17 października 1925  +
S
17 sierpnia 1918  +
P
17 sierpnia 1921  +
M
17 sierpnia 1928  +
F
17 sierpnia 1967  +
M
17 stycznia 1903  +
Ż
17 stycznia 1923  +
K
17 września 1904  +
M
17 września 1945  +
K
17 września 1953  +
S
18 (30) stycznia 1888  +
C
18 czerwca 1875  +
M
18 czerwca 1912  +
S
18 czerwca 1921  +
Ś
18 czerwca 1926  +
W
18 czerwca 1936  +
M
18 czerwca 1940  +
C
18 czerwca 1951  +
G
18 grudnia 1935  +
S
18 grudnia 1943  +
L
18 grudnia 1960  +
K
18 kwietnia 1935  +
B
18 kwietnia 1940  +
S
18 lipca 1938  +
M
18 lipca 1939  +
B
18 lipca 1943  +
M
18 listopada 1912  +
O
18 listopada 1942  +
C
18 listopada 1977  +
H
18 lutego 1889  +
Ś
18 lutego 1918  +
W
Ś
18 lutego 1925  +
S
18 lutego 1929  +
N
18 lutego 1931  +
W
18 lutego 1955  +
J
18 maja 1920  +
H
18 maja 1949  +
R
18 marca 1881  +
Z
Ż
18 marca 1906  +
L
18 marca 1915  +
S
18 marca 1929  +
T
18 marca 1931  +
Z
18 marca 1944  +
N
18 października 1901  +
L
18 października 1901  +
S
18 października 1912  +
K
18 października 1930  +
W
18 października 1943  +
A
18 października 1948  +
C
18 października 1964  +
H
18 sierpnia 1919  +
P
18 sierpnia 1928  +
S
18 sierpnia 1941  +
18 sierpnia 1944  +
M
18 sierpnia 1953  +
K
18 stycznia 1909  +
S
18 stycznia 1914  +
O
18 stycznia 1919  +
K
18 stycznia 1922  +
C
18 stycznia 1939  +
B
18 stycznia 1940  +
D
18 stycznia 1949  +
S
18 września 1940  +
G
18 września 1944  +
Z
18 września 1946  +
S
18 września 1948  +
J
18 września 1950  +
N
18 września 1950  +
R
18 września 1953  +
S