Jan Madej

Z Historia AGH
Jan Madej
Madej-1.jpg
Nazwisko Madej
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 16 października 1919
Miejsce urodzenia Chrzanów
Data śmierci 2 lipca 1975
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności przeróbka plastyczna metali, technologia wytwarzania rur
Pełnione funkcje Kierownik naukowo-dydaktyczny Punktu Konsultacyjnego AGH w Siemianowicach Śląskich (1971–1975)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Jan Madej (1919–1975)

Dyscyplina/specjalności: przeróbka plastyczna metali, technologia wytwarzania rur

Nota biograficzna

Urodził się 16 października 1919 roku w Chrzanowie. Zmarł 2 lipca 1975 roku w Krakowie.

Absolwent Wydziału Hutniczego AGH w Krakowie (1954 rok), gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera metalurga.

Doktoryzował się w 1963 roku, a w 1969 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 1970 roku powołany na stanowisko docenta w Instytucie Metalurgii AGH, a w 1975 roku otrzymał tytuł profesora.

Jeszcze podczas studiów w 1952 roku podjął pracę w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali na stanowisku młodszego asystenta. Równocześnie w latach 1954-1957 pracował w Krakowskich Zakładach Odlewniczych w charakterze głównego mechanika. W okresie 1957-1958 był organizatorem i kierownikiem Działu Produkcji Aparatury Naukowej AGH. Od 1958 roku wykładał na studiach stacjonarnych, wieczorowych, podyplomowych i doktoranckich przedmioty związane z technologią produkcji rur. W latach 1971–1975 pełnił funkcję kierownika naukowo-dydaktycznego Punktu Konsultacyjnego AGH w Siemianowicach Śląskich przy Hucie "Jedność".

Autor 63 publikacji, w tym 2 książek. Autor 5 patentów. Promotor 3 rozpraw doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużonego dla Miasta Krakowa

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 121, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 213
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951); Wydział Metalurgiczny (1951-1993); Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału 1922-2012. [AGH]. Kraków 2012, s. 88, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 42-43, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 83, [foto]

Artykuły

  • Doc dr hab. inż. Jan Madej : wspomnienie pośmiertne. Hutnik 1976, R. 43, nr 3, s. 130
  • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339
  • Nowakowski A.: Jan Madej, Ass. Prof. D. Sc. hab. : (obituary notice). Metalurgia i Odlewnictwo : kwartalnik AGH 1976, T. 2, nr 2, s. 185-188, [foto] (Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 580)

Inne

  • Akta osobowe (AGH) - Madej Jan, [foto]