Helena Pitera

Z Historia AGH
Helena Pitera
Nazwisko Pitera
Imię / imiona Helena
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 1 marca 1950
Miejsce urodzenia Bodzentyn


Dyscyplina/specjalności geologia, geochemia, mineralogia, petrografia, ekonomia, geologia złóż kopalin stałych, gemmologia, petrologia złóż soli
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi

Dr inż. Helena Pitera (1950-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geochemia, mineralogia, petrografia, ekonomia, geologia złóż kopalin stałych, gemmologia, petrologia złóż soli

Nota biograficzna

Urodziła się 1 marca 1950 roku w Bodzentynie.

W 1973 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1973 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Geologii Gospodarczej i Ochrony Złóż Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1984 roku na podstawie pracy "Studium mineralogiczno-geochemiczne minerałów z grupy SiO2 ze szczególnym uwzględnieniem ich barwy z masywu serpentynitowego Ząbkowic Śląskich", której promotorem był profesor Wiesław Heflik, uzyskała stopień doktora. Następnie została adiunktem.

Autorka ponad 30 publikacji.

Jest Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Członkini Polskiego Towarzystwa Geologicznego i Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pitera-helena-002225

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979 , s. 54
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 280

Inne

stan na dzień 21.07.2023