Witold Kobyliński

Z Historia AGH
Witold Kobyliński
Witold Kobylinski.jpg
Nazwisko Kobyliński
Imię / imiona Witold
Tytuły / stanowiska Doc. mgr inż.
Data urodzenia 12 lipca1907
Miejsce urodzenia Żwir
Data śmierci 26 grudnia 1974
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1954–1957)
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i HutniczejFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa19541957
ProdziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19661969

Doc. mgr inż. Witold Kobyliński (1907–1974)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 12 lipca 1907 roku w miejscowości Żwir, zmarł 26 grudnia 1974 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (1933).

Pracował w Podkarpackim Towarzystwie Naftowym w Borysławiu, Kopalni Nafty „Galicja”, Zakładach Elektrotechnicznych „Trest”, Fabryce Maszyn i Narzędzi Wiertniczych Gliwice, Centralnym Zarządzie Produktów Naftowych Kraków.

W Akademii Górniczej wykładowca w latach 1945–1952, adiunkt (1953), zastępca profesora (1953–1958), docent (1958–1973), prof. nadzw. (1973–1974), dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa (1954-1957), prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1966-1969). Pełnił funkcję kierownika Katedry Elektrotechniki Przemysłowej na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa w latach 1956–1969.

Odznaczenia i nagrody

Medal 10-lecia Państwowej Rady Górniczej

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 73-76, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 80
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 49-50, [foto]
 • Polacy zasłużeni dla elektryki : początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki. Pod red. J. Hickiewicza. Warszawa ; Gliwice ; Opole 2009, 413-415, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 77-78, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 67-70, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 10, 12, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 296, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s.156

Artykuły

 • Cieśla A.: 60 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 28-29, [foto]