Wiktor Zin

Z Historia AGH
Wiktor Zin
Wiktor Zin.jpg
Nazwisko Zin
Imię / imiona Wiktor
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 14 września 1925
Miejsce urodzenia Hrubieszów
Data śmierci 17 maja 2007
Miejsce śmierci Rzeszów
Dyscyplina/specjalności architektura
Wydział Wydziały Politechniczne - Wydział Architektury, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi

Prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Zin (1925–2007)

Dyscyplina/specjalności: architektura

Nota biograficzna

Urodził się 14 września 1925 roku w Hrubieszowie. Zmarł 17 maja 2007 roku w Rzeszowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studiował architekturę na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczej (dyplom 1950).

Dr (1952), prof. nadzw. (1967), prof. zw. (1979).

Z Akademią związany jako asystent i adiunkt w latach 1947–1954, następnie z Politechniką Krakowską. W latach 2002-2004 był zatrudniony na 1/2 etatu na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej.

Autor wielu publikacji m.in. „Artykułów i rozpraw naukowych dotyczących badań wczesnośredniowiecznego Krakowa”, „Opowieści o polskich kapliczkach”, albumów rysunków z programów telewizyjnych: „Piękno niedostrzegalne”, „Piękno potężne”, „Piękno utracone”. Autor i gospodarz audycji telewizyjnych ukazujących piękno polskiej architektury, krajobrazu miejskiego i przyrodniczego „Piórkiem i węglem”, „Być tutaj”, „Nad Niemnem, Piną i Prypecią”.

Członek SARP, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Polsce, Meksykańskiej Akademii Architektury; przewodniczący lub członek wielu Wojewódzkich Rad Ochrony Zabytków.

Doctor honoris causa Uniwersytetu w Budapeszcie, doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej (1998).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Nagroda im. Herdera (Wiedeń) oraz wiele innych odznaczeń resortowych i regionalnych


Źródła do biogramu

Książki

 • Konieczna E.: Zawód: inżynier. Kraków 2014, s. 362-369, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993. s. 848–849
 • I Ogólnopolski Kongres MBA : nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnym świecie : 13-14 maja 2005 r. [Kraków 2005], k. [3]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Wyd. 2. Kraków 2000. s. 400–402

Artykuły

 • Domalewski T.: Wspaniałe lekcje patriotyzmu. Dziennik Polski 2007, nr 115 (18 V 2007), s. 7
 • Dziennik Polski 2007, nr 115 (18 V 2007), s. 18 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2007, nr 116 (19 V 2007), s. 16 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2007, nr 117 (21 V 2007), s. 16 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2007, nr 118 (22 V 2007), s. 12 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2007, nr 119 (23 V 2007), s. 15 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2007, nr 120 (24 V 2007), s. 16 [nekr.]
 • Dziękujemy, Mistrzu : wczoraj zmarł profesor Wiktor Zin. Gazeta Krakowska 2007, nr 115 (18 V 2007), s. 1, [foto]
 • Furtak K., Kuśnierz K., Nagórska W.: Wychował kilka pokoleń Polaków. Dziennik Polski 2007, nr 115 (18 V 2007), s. 7
 • Gazeta Krakowska 2007, nr 116 (19-20 V 2007), s. 5, 21 [nekr.]
 • Gazeta Krakowska 2007, nr 118 (22 V 2007), s. 21 [nekr.]
 • Gazeta Krakowska 2007, nr 119 (23 V 2007), s. 24 [nekr.]
 • Gazeta Krakowska 2007, nr 122 (26-27 V 2007), s. 21 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2007 nr 115 (18 V 2007) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 1, 15 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2007 nr 116 (19-20 V 2007) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 11 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2007 nr 117 (21 V 2007) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków. s. 8 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2007, nr 118 (22 V 2007) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 10 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2007, nr 119 (23 V 2007) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 8-9 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2007, nr 120 (24 V 2007) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 9 [nekr.]
 • Iskra M.: Dziękujemy, Mistrzu : odszedł prof. Wiktor Zin, człowiek o renesansowych horyzontach. Gazeta Krakowska 2007, nr 115 (18 V 2007), s. 17, fot.
 • Kraków pożegnał prof. Wiktora Zina. Dziennik Polski 2007, nr 120 (24 V 2007), s. 1, [foto]
 • Lewandowski J. L.: Pożegnaliśmy Profesora Wiktora Zina. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 166/167, s. 17-18, [foto]
 • Lubaś-Harny M.: Profesor Zin po ludzku : był człowiekiem o osobowości urzekającej, choć wcale niejednoznacznej. Gazeta Krakowska 2007, nr 127 (1 VI 2007), s. 14-15, [foto]
 • Niezastąpiony profesor : ostatnia droga prof. Wiktora Zina. Dziennik Polski 2007, nr 120 (24 V 2007), s. 10, [foto]
 • On się mienił wszystkimi kolorami : wspomnienia o profesorze Wiktorze Zinie. {Aut.] A. Krawczuk [et al.]. Gazeta Wyborcza 2007, nr 115 (18 V 2007), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków , s. 2
 • Pożegnanie Profesora. Gazeta Krakowska 2007, nr 120 (24 V 2007), s. 1, [foto]
 • Profesor Zin nie żyje. Dziennik Polski 2007, nr 115 (18 V 2007), s. 1, [foto]
 • Radłowska R.: Nie umiałbym żyć bez Krakowa. Gazeta Wyborcza 2007, nr 121 (25 V 2007), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 9-10, [foto]
 • Radłowska R.: Wiktor Zin - profesor od podziwiania świata. Gazeta Wyborcza 2007, nr 115 (18 V 2007), s. 19, [foto]
 • Skrobot J.: Odszedł architekt piękna : wspomnienie o profesorze Wiktorze Zinie. Dziennik Polski 2007, nr 115 (18 V 2007), s. 7, [foto]
 • Stuch M.: Krakowianie chcą uczcić Wiktora Zina. Polska Gazeta Krakowska 2008, nr 113 (15 V 2008), s. 1, 12, [foto] [wypowiedzi radnych i byłych studentów]
 • Wiktor Zin nie żyje. Gazeta Wyborcza 2007, nr 115 (18 V 2007), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 1, [foto]
 • Wszyscy słuchali jego opowieści. Dziennik Polski 2007, nr 115 (18 V 2007), s. 7

Inne

 • Akta osobowe (AGH, PK) - Zin Wiktor