Bolesław Krupiński

Z Historia AGH
Bolesław Krupiński
Boleslaw Krupinski.jpg
Nazwisko Krupiński
Imię / imiona Bolesław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 15 maja 1893
Miejsce urodzenia Woronczyn
Data śmierci 24 października 1972
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności ekonomika górnicza, eksploatacja złóż, projektowanie zakładów górniczych, mechanika przemieszczeń górotworu, nauka o pyłach i gazach kopalnianych
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego AGH (1952-1963)
Wydział Wydział Górniczy
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1967
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH Za zasługi dla górnictwa
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Bolesław Krupiński (1893-1972)

Dyscyplina/specjalności: ekonomika górnicza, eksploatacja złóż, projektowanie zakładów górniczych, mechanika przemieszczeń górotworu, nauka o pyłach i gazach kopalnianych

Nota biograficzna

Urodził się 15 maja 1893 roku w Woronczynie k. Włodzimierza Wołyńskiego, zmarł 24 października 1972 roku w Warszawie. Pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

W 1911 roku rozpoczął studia w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Wybuch I wojny światowej przerwał te studia w chwili gdy odbywał praktykę zawodową po trzecim roku.

W 1919 roku rozpoczął studia w Akademii Górniczej w Krakowie. W 1923 roku ukończył AG, otrzymując dyplom inżyniera górniczego z numerem 6.

W latach 1928-1939 pracował w górnictwie na Śląsku.

Po wybuchu wojny aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. W 1941 roku został zwolniony i przebywał w Warszawie.

W latach 1945-1949 był naczelnym dyrektorem technicznym Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego. Od 1950 roku sprawował m.in. funkcje: wiceministra górnictwa, przewodniczącego Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa, przewodniczącego Państwowej Rady Górnictwa.

Doktor hab. nauk technicznych w AG - 1946 rok. W 1947 roku - tytuł profesora nadzwyczajnego, 1950 rok - profesor zwyczajny. Współzałożyciel Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1946-1947), kierownik Zakładu Górnictwa III na Wydziale Górniczym (1945-1952), kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa (1952-1963).

Pracownik Politechniki Śląskiej, Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Wykreował nową specjalność — projektowanie i budowa kopalń. Stworzył teorię kompleksowego zagospodarowania okręgów górniczych, wykorzystaną przy projektowaniu Rybnickiego Okręgu Węglowego, Tarnobrzeskiego Okręgu Siarkowego i Lubińsko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Zajmował się także wpływem eksploatacji górniczej na powierzchnię, ochroną złóż i środowiska naturalnego.

Autor ponad 100 prac z zakresu badań nad górotworem, ekonomiki i organizacji górnictwa, eksploatacji złóż, projektowania zakładów górniczych, nauki o pyłach i gazach kopalnianych.

Członek korespondent PAN i towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Wielokrotnie sprawował funkcję przewodniczącego komisji węglowej Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Doktor honoris causa AGH - 1967 rok i Uniwersytetu Politechnicznego w Limie (Peru) - 1972 rok.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (trzykrotnie), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, nagrody państwowe i resortowe.

Źródła do biogramu

Książki

 • Biogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. 7 : Nauki o Ziemi i górnicze A-Z. Oprac. A. Śródka. Wrocław 1992, s. 97-102, [foto]
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 513
 • Filcek H.: Rektorskie opowiadania. Kraków 2005, s. 47-49, [foto]
 • Gwarek Jan Mitręga. Siemianowice Śląskie 2017, s. 11-67, [foto]
 • Gwarek prof. Bolesław Krupiński. Poczet Gwarków Śląskich, Z. 7. Katowice 2012, 154 s., [foto]
 • Jarocki R.: Z Niwki do Genewy. Kraków 1980, 415 s., [32] s., [foto]
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 29-34, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 93
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 97
 • Niekonwencjonalne metody kształcenia studentów AGH. Pod red. B. Barchańskiego. Kraków 2016, s. 9-51, [foto]
 • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. B. Orłowskiego. Katowice 1986, s. 111
 • Śródka A.: Uczeni polscy XIX-XX stulecia. T. 2 : H-Ł. Warszawa 1995, s. 354-356
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s.115
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 179
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • 70-lecie prof. dr. inż. Bolesława Krupińskiego. Przegląd Górniczy 1963, nr 4, s. 145-146
 • Barchański B.: Profesor Bolesław Krupiński (1893-1972) : uroczystości upamiętniające 40. rocznicę śmierci wybitnego wychowanka AGH Kraków. Biuletyn AGH 2013, nr 61, s. 17-21, [foto]
 • Barchański B.: Na rocznicę powstania Fundacji "Academica". Biuletyn AGH 2023, nr 181, s. 32-36, [foto]
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1985, grudzień, s. 9
 • Doktorat H. C. dla prof. B. Krupińskiego. Przegląd Geologiczny 1968, nr 6, s. 313-314
 • Duda Z.: II Międzynarodowe Sympozjum im. B. Krupińskiego. Przegląd Górniczy 1993, nr 11-12, s. 2-3
 • Goetel W.: Bolesław Krupiński. Nauka Polska 1963, nr 4, s. 75-77, [foto]
 • Jawień A.: Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza zakładu projektowania, budownictwa, ekonomiki i zarządzania w górnictwie w okresie istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przegląd Górniczy 1993, T. 49, nr 11-12, s. 7-14
 • Krupiński Bolesław (1893-1972). Górnictwo Odkrywkowe 1972, nr 11/12, s. 422-423, [foto]
 • Lisowski A.: Wspomnienie o Bolesławie Krupińskim w 15-tą rocznicę śmierci 24. X. 1972 r. Przegląd Górniczy 1987, T. 43, nr 9, s. 31-32
 • Moroszek H.: Wspomnienie o profesorze Bolesławie Krupińskim. Budownictwo Węglowe : Projekty - Problemy 1984, nr 1/2, s. 1-5, [foto]
 • Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. inż. Bolesławowi Krupińskiemu. Nafta 1968, nr 4, s. 125
 • Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : Prof. Bolesław Krupiński. Miesiąc w Krakowie 2008, nr 2, s. 50-53, [foto]
 • Prof. Bolesław Krupiński (1893-1972). Przegląd Górniczy 1993, T. 49, nr 11-12, s. 1 okł., [foto].
 • Prof. Bolesław Krupiński nie żyje. Przegląd Górniczy 1972, T. 28, nr 9, wkładka przed s. 411
 • Prof. dr inż. B. Krupiński doktorem honoris causa. Przegląd Górniczy 1968, T. 24, nr 5, s. 249-250
 • Prof. dr inż. Bolesław Krupiński doktorem honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Ochrona Terenów Górniczych 1968, nr 3, s. 1-2
 • Prof. dr inż. dr h.c. [honoris causa] AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] Bolesław Krupiński. Normalizacja 1972, z. 12, s. 558, [foto] [nekr.]
 • Prof. dr inż. dr h.c. [honoris causa] Bolesław Krupiński. Budownictwo Górnicze 1972, nr 3, s. [1] [nekr.]
 • Profesor Bolesław Krupiński nie żyje. Przegląd Górniczy 1972, T. 24, nr 10, s. 409-410, [foto], [nekr.]
 • Profesor Bolesław Krupiński nie żyje. Wiadomości Górnicze 1972, nr 10, dod., s. 1-1, [foto], [nekr.]
 • "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników. Przegląd Górniczy 1986, T. 42, nr 11-12, s. 396
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35
 • Sieński H.: Profesor Bolesław Krupiński : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 59. Biuletyn AGH 2018, nr 126-127, s. 35-38, [foto]
 • Socha B.: O człowieku który fanatycznie kochał podziemne bogactwo polskiej ziemi : Prof. dr hab. inż. Bolesław Krupiński doktor honoris causa AGH we wspomnieniach mgr inż. Barbary Sochy. Vivat Akademia AGH 2013, nr 10, s. 23-27, [foto]
 • Socha B.: Profesor Bolesław Krupiński. Węgiel Brunatny 1993, nr 1, s. 24-26, [foto]
 • Stobiński J.: Wspomnienia o profesorze Bolesławie Krupińskim wygłoszone w KWK "Krupiński" w marcu 1993 r. w setną rocznicę jego urodzin. Przegląd Górniczy 1993, T. 49, nr 11-12, s. 4-6
 • Wojnar J.: Profesor Bolesław Krupiński doktorem honoris causa AGH. Nafta 1968, nr 5, s. 157-158
 • Wójcik Z.: Bolesław Krupiński 1893-1972. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1973, nr 2, s. 341-346, [foto]
 • Wspomnienie o prof. dr inż. Bolesławie Krupińskim. Rudy i Metale Nieżelazne 1972, nr 10, s. 458, [foto], [nekr.]
 • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18
 • Zaszczytne wyróżnienie prof. dra inż. Bolesława Krupińskiego [doktorat honoris causa]. Przegląd Górniczy 1968, T. 24, nr 3, s. 107
 • Zaszczytne wyróżnienie prof. dra inż. Bolesława Krupińskiego [doktorat honoris causa]. Wiadomości Górnicze 1968, T. 24, nr 4, s. 89, [foto]
 • Żytka J.: Wspomnienie pośmiertne o profesorze Bolesławie Krupińskim. Przegląd Geologiczny 1973, T. 29, nr 4, s. 173