Jean Philibert

Z Historia AGH
Jean Philibert
Jean Philibert.jpg
Nazwisko Philibert
Imię / imiona Jean
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 18 sierpnia 1928
Miejsce urodzenia Paryż


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, fizyka ciała stałego


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1992
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki o materiałach i fizyki ciała stałego oraz współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z AGH

Jean Philibert (1928–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, fizyka ciała stałego

Nota biograficzna

Urodził się 18 sierpnia 1928 roku w Paryżu.

Ukończył studia wyższe w Universite de Paris, tam także uzyskał doktorat.

Pracę naukową rozpoczął w IRSID (Institut de recherche de la sidérurgie) w 1952 roku. Od 1969 roku profesor Universite de Paris-Sud w Orsay, gdzie utworzył nowy kierunek studiów "Inżynieria przemysłowa" ze specjalizacją nauki o materiałach. Od 1973 roku profesor Instytutu Nauk i Technik Nuklearnych; specjalizuje się w mikroanalizie nuklearnej. Do 1984 roku kierował Laboratorium Fizyki Materiałów w Meudon-Bellevue. W latach 1985-1992 był dyrektorem Laboratorium Strukturalnego Universite Paris-Sud i Instytutu Nauki o Materiałach tego uniwersytetu.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu metodyki mikroanalizy rentgenowskiej, dyfuzji i własności mechanicznych tlenków oraz teorii dyfuzji reakcyjnej, zarówno w tlenkach metali, jak i w związkach międzymetalicznych.

Członek Academia Europea od 1991 roku.

W 1992 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa AGH.

Odznaczenia i nagrody

Medale Chevalier dans l'Ordere: Nationale du Merite i des Palmes Academiques, nagroda amerykańskiego Microbeam Analysis Society, Wielki Medal Henry Le Chateliera i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.:] Doktorzy honoris causa AGH, s. [9], [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 29, [foto]

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, październik, (Sprawozdanie rektora za rok akademicki 1991/1992), s. 28
  • Jasieńska S.: Jean Philibert - doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1993 T. 19, nr 1. s. 162–164
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 9.12.1992], 2 s.
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

  • Na podstawie materiałów Muzeum Historii AGH

stan na dzień 24.01.2023