Józef Znański

Z Historia AGH
Józef Znański
Józef Znański.jpg
Nazwisko Znański
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. mgr inż.
Data urodzenia 17 marca 1901
Miejsce urodzenia Siersza
Data śmierci 2 marca 1984
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, badania stref zruszenia - odprężenia górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych, zagrożenia tąpnięciami, klasyfikacja skał stropowych, badania laboratoryjne nad "tąpliwością" skał karbońskich
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1956–1958)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19541956
DziekanWydział Górniczy19561958

Prof. nadzw. mgr inż. Józef Znański (1901–1984)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, badania stref zruszenia - odprężenia górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych, zagrożenia tąpnięciami, klasyfikacja skał stropowych, badania laboratoryjne nad "tąpliwością" skał karbońskich

Nota biograficzna

Urodził się 17 marca 1901 roku w Sierszy (obecnie Trzebinia-Siersza). Zmarł 2 marca 1984 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1926 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie. W latach 1927-1928 był kierownikiem w "Kamieniołomach Tatrzańskich" w Zakopanem. W latach 1928-1939 pracował w kopalniach „Silesia” i „Barbara”. W latach 1935-1939 był wykładowcą w Państwowej Szkole Górniczej w Katowicach. W latach 1941-1943 pracownik "Towarzystwa Robót Komunikacyjno-Badawczych" w Warszawie. W 1945 roku dyrektor Kopalni "Janina" w Libiążu

Był samodzielnym pracownikiem naukowym Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w latach 1949–1972.

W AGH od 1949 roku, początkowo starszy asystent w Katedrze Górnictwa I Wydziału Górniczego, następnie adiunkt (1951–1952). Kierownik i kontraktowy samodzielny pracownik naukowy Katedry Eksploatacji Złóż (1952–54), profesor nadzwyczajny w latach 1955–71. Prodziekan Wydziału Górniczego w latach 1954–1956. Dziekan Wydziału Górniczego w latach 1956-1958. Kierownik Zakładu Eksploatacji w Warunkach Szczególnych Zagrożeń Naturalnych Instytutu Górnictwa Podziemnego Wydziału Górniczego 1969-1971.

Autor wielu publikacji. Promotor kilku doktoratów.

W 1971 roku przeszedł na emeryturę.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919–1949). s. 214
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 37-178
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej… 1970/71]. Kraków 1971, s. 41
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 52-58, 75,119, [foto]
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego [AGH] 1919-2009 : (od listopada 2002 roku Wydział Górniczy nosi nazwę Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii). Wyd. 2 popr. i poszerz. Kraków 2009, s. 69-74, 76, 77, 100, 119, 174, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 416
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 628 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1984, styczeń, luty, s. 5-6

Inne