Jan Kubisz

Z Historia AGH
Jan Kubisz
Jan Kubisz-1-1.jpg
Nazwisko Kubisz
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Doc. dr hab.
Data urodzenia 16 kwietnia 1926
Miejsce urodzenia Cieszyn
Data śmierci 23 września 1972
Dyscyplina/specjalności mineralogia, petrografia
Wydział Wydział Geologiczno-PoszukiwawczyDoc. dr hab. Jan Kubisz (1926-1972)

Dyscyplina/specjalności: mineralogia, petrografia

Nota biograficzna

Urodził się 16 kwietnia 1926 roku w Cieszynie. Zginął 23 września 1972 roku w wypadku samochodowym w USA.

Był wnukiem poety Jana Kubisza.

Studia ukończył na UJ w 1952 roku.

Z AGH związany w latach 1952-1972.

Pracę w AGH rozpoczął jako asystent w Katedrze Surowców Mineralnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym.

W 1963 roku na podstawie pracy "Badania hipergenicznych siarczanów powstających w warunkach kopalnianych i powierzchniowych", której promotorem był profesor Andrzej Bolewski, uzyskał stopień doktora.

W 1967 na podstawie rozprawy "Rola dodatnich jonów wodorowo-tlenowych w minerałach" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Następnie otrzymał stanowisko docenta.

Autor 75 publikacji, w tym 2 książek. Promotor 2 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. W latach 1970-1972 pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma "Mineralogia Polonica".

Odznaczenia i nagrody

Nagroda naukowa Wydziału III PAN, Nagroda Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki

Źródła do biogramu

Książki

  • Jan Kubisz. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 182
  • Jan Kubisz. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 105-107
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 183, [foto]

Artykuły

  • Bolewski A.: Udział Polaków z Zaolzia w powstaniu i życiu Akademii Górniczej w Krakowie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 49, s. 12-13, [foto]