Zbigniew Franciszek Mazur

Z Historia AGH
Zbigniew Franciszek Mazur
Zbigniew Mazur.jpg
Nazwisko Mazur
Imię / imiona Zbigniew Franciszek
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 12 czerwca 1946
Miejsce urodzenia Katowice


Dyscyplina/specjalności metalurgia, inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, obróbka cieplna, mikroskopia elektronowa, bankowość, zarządzanie finansami
Wydział Wydział ZarządzaniaDr inż. Zbigniew Franciszek Mazur (1946-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, obróbka cieplna, mikroskopia elektronowa, bankowość, zarządzanie finansami

Nota biograficzna

Urodził się 12 czerwca 1946 roku w Katowicach.

W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH w specjalizacji metaloznawstwo i obróbka cieplna.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1976 roku ukończył studia w Newcastle University w Wielkiej Brytanii.

W 1979 roku na podstawie pracy "Analiza zmian strukturalnych w stopach ferrytycznych chromowych starzonych w zakresie temperatur 150º-650ºC", napisanej pod kierunkiem profesora Stanisława Gorczycy, uzyskał stopień doktora.

W późniejszych latach zajął się bankowością i finansami. Pracował w Katedrze Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania AGH.

Pracował również w Zakładzie Finansów i Rachunkowości Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu.

Autor około 30 publikacji.

Członek NOT i SIPTH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/mazur-zbigniew-004648

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 144
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1970/71]. Kraków 1971, s. 72
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 227, [foto]

stan na dzień 20.05.2024